حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مجموعه سوالات آناتومی

گروه مولفان | امیر ناظم| ابوالفضل فقیهی| حسین حقیر
ناشر: بنفشه
تعداد صفحات: 192

4,900 تومــان

کاربرد سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در علم علف های هرز

گروه مولفان | رضا قربانی| علی رضا باقری| مهدی مین باشی معینی
ناشر: بنفشه
تعداد صفحات: 164

2,000 تومــان

تجارت بین الملل و سیستم مالی

گروه مولفان | مهدی نالایی
ناشر: بنفشه
تعداد صفحات: 640

5,000 تومــان

اصول اساسی شیمی معدنی

گروه مولفان | مینگوس| حسن منصوری ترشیزی| حسن حدادزاده
ناشر: بنفشه
تعداد صفحات: 184

950 تومــان

فرهنگ کاربردی تشخیص کانیها

گروه مولفان | ضرغام معزز لسکو| رضا شریفیان عطار| احد مستکملی
ناشر: بنفشه
تعداد صفحات: 184

1,100 تومــان

  • 1