حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تو نیامدی به هنگام جای تو سرشب آمد

گروه مولفان | مهدی نوید| شهرزاد چنگلوایی
ناشر: بن گاه (وابسته به موسسه فرهنگی هنری بن گاه)
تعداد صفحات: None

22,000تومــان

خانه های رویایی: اینستالیشن و خانه

گروه مولفان | گیل پری| امید نیک فرجام
ناشر: بن گاه (وابسته به موسسه فرهنگی هنری بن گاه)
تعداد صفحات: None

9,000تومــان

سرامیک

گروه مولفان | پرویز تناولی| مهدی سحابی
ناشر: بن گاه (وابسته به موسسه فرهنگی هنری بن گاه)
تعداد صفحات: None

30,000تومــان

طلسم گرافیک سنتی ایران

گروه مولفان | پرویز تناولی| مصطفی رضایی حسین آبادی
ناشر: بن گاه (وابسته به موسسه فرهنگی هنری بن گاه)
تعداد صفحات: None

50,000تومــان

عکاسی ؛ در هنر مفهومی و بعد از آن

گروه مولفان | استیو ادواردز| احمدرضا تقاء
ناشر: بن گاه (وابسته به موسسه فرهنگی هنری بن گاه)
تعداد صفحات: None

9,000تومــان

هنر و جهانی شدن

گروه مولفان | نیرو رتنام| فرزانه طاهری
ناشر: بن گاه (وابسته به موسسه فرهنگی هنری بن گاه)
تعداد صفحات: None

9,000تومــان

پامنار

گروه مولفان | مهدی وثوق نیا
ناشر: بن گاه (وابسته به موسسه فرهنگی هنری بن گاه)
تعداد صفحات: None

25,000تومــان

باغی میان دو خیابان

گروه مولفان | کامران دیبا| رضا دانشور| علیرضا سمیع آذر
ناشر: بن گاه (وابسته به موسسه فرهنگی هنری بن گاه)
تعداد صفحات: None

27,000تومــان

شاعر

گروه مولفان | پرویز تناولی| علیرضا سمیع آذر
ناشر: بن گاه (وابسته به موسسه فرهنگی هنری بن گاه)
تعداد صفحات: 120

70,000تومــان

نقاشی پسامفهومی

گروه مولفان | جیسن گایگر| احمدرضا تقاء
ناشر: بن گاه (وابسته به موسسه فرهنگی هنری بن گاه)
تعداد صفحات: 64

9,000تومــان

توزیع امر محسوس: سیاست و استتیک و رژیم های هنری و کاستی های انگاره مدرنیته

گروه مولفان | ژاک رانسیر| اشکان صالحی
ناشر: بن گاه (وابسته به موسسه فرهنگی هنری بن گاه)
تعداد صفحات: 44

5,800 تومــان

هنر مفهومی، امر زیبا و پایان

گروه مولفان | چارلز هریسون| احمدرضا تقاء
ناشر: بن گاه (وابسته به موسسه فرهنگی هنری بن گاه)
تعداد صفحات: 64

9,000تومــان