حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

گروه مولفان | معصومه صادقی
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 594

33,000 تومــان

مجموعه ی مشاوره و راهنمایی

گروه مولفان | جواد تقوی سوره برق
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 520

34,000 تومــان

مجموعه ی حسابداری

گروه مولفان | نیر وهاب پور
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 720

35,000 تومــان

مجموعه ی عمران کتاب جامع دکتری

گروه مولفان | الهام خوش باور راد
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 423

30,000 تومــان

مدیریت کارآفرینی

گروه مولفان | نیر وهاب پور
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 214

15,500 تومــان

مدیریت مالی کتاب جامع ارشد

گروه مولفان | نیر وهاب پور
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 322

23,500 تومــان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری کتاب جامع ارشد

گروه مولفان | فرخنده رنجبر
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 380

24,500 تومــان

MBA

گروه مولفان | بهاره وحیدپور| حیدر ترجمان| آزاده نادعلی
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 448

19,500 تومــان

دروس تخصصی و مشترک مدیریت

گروه مولفان | نیر وهاب پور
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 538

28,500 تومــان

علوم تربیتی 2

گروه مولفان | جواد تقوی سوره برق| احترام عباس زاده| نیر وهاب پور
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 650

27,500 تومــان

مدیریت اجرایی کتاب جامع ارشد

گروه مولفان | گلوریا کیانی
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 620

27,500 تومــان

روان شناسی تربیتی کتاب جامع ارشد

گروه مولفان | بهناز جوانشیری
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 552

25,500 تومــان