حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

استخدامی آموزش و پرورش

گروه مولفان | معصومه صادقی
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 616

50,000 تومــان

استخدامی بانک ها

گروه مولفان | نیر وهاب پور
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 604

55,000 تومــان

آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

گروه مولفان | معصومه صادقی
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 594

65,000 تومــان

مجموعه ی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

گروه مولفان | نیر وهاب پور
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 400

32,000 تومــان

مجموعه ی مشاوره و راهنمایی

گروه مولفان | جواد تقوی سوره برق
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 520

34,000 تومــان

مجموعه ی حسابداری

گروه مولفان | نیر وهاب پور
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 720

68,000 تومــان

مجموعه ی عمران کتاب جامع دکتری

گروه مولفان | الهام خوش باور راد
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 423

30,000 تومــان

مدیریت کارآفرینی

گروه مولفان | نیر وهاب پور
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 214

15,500 تومــان

مدیریت مالی کتاب جامع ارشد

گروه مولفان | نیر وهاب پور
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 322

23,500 تومــان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری کتاب جامع ارشد

گروه مولفان | فرخنده رنجبر
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 380

24,500 تومــان

علوم تربیتی 1

گروه مولفان | داود مجیدی| احترام عباس زاده| جواد تقوی سوره برق
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 608

27,500 تومــان

مجموعه ی روان شناسی

گروه مولفان | جواد تقوی سوره برق
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 412

28,500 تومــان