حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

جغرافیا و برنامه ریزی شهری کتاب جامع ارشد

گروه مولفان | فرخنده رنجبر
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 380

24,500 تومــان

مدیریت مالی کتاب جامع ارشد

گروه مولفان | نیر وهاب پور
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 322

23,500 تومــان

روان شناسی تربیتی کتاب جامع ارشد

گروه مولفان | بهناز جوانشیری
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 552

25,500 تومــان

مدیریت اجرایی کتاب جامع ارشد

گروه مولفان | گلوریا کیانی
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 620

27,500 تومــان

مجموعه ی عمران کتاب جامع دکتری

گروه مولفان | الهام خوش باور راد
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 423

30,000 تومــان

مجموعه ی حسابداری

گروه مولفان | نیر وهاب پور
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 720

35,000 تومــان

مجموعه ی مشاوره و راهنمایی

گروه مولفان | جواد تقوی سوره برق
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 520

34,000 تومــان

مدیریت بازرگانی

گروه مولفان | نیر وهاب پور
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 242

14,500 تومــان

دروس عمومی و مشترک مدیریت، کتاب جامع ارشد

گروه مولفان | نیر وهاب پور
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 668

28,500 تومــان

روان شناسی بالینی کتاب جامع ارشد

گروه مولفان | علی توکلی بنیزی
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 586

27,500 تومــان

روانشناسی عمومی کتاب جامع ارشد

گروه مولفان | مریم جلالی
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 600

27,500 تومــان

مدیریت دولتی کتاب جامع ارشد

گروه مولفان | نیر وهاب پور
ناشر: آراه
تعداد صفحات: 232

14,500 تومــان

  • 1