حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

رویکردهای نوین آموزشی برای یادگیری سریع

گروه مولفان | پیرسوزی رالینز| محمود صورتی
ناشر: بعثت
تعداد صفحات: 182

13,000 تومــان

آزمون های روانشناختی -جلد 2

گروه مولفان | علی فتحی آشتیانی| بهاره محمدی| مینا فتحی آشتیانی
ناشر: بعثت
تعداد صفحات: 428

30,000 تومــان

مباحثی در آنالیز حقیقی

گروه مولفان | مهدی محبوبی
ناشر: بعثت
تعداد صفحات: 208

12,000 تومــان

راهنمای کامل تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان خاص

گروه مولفان | لیندا ویلمشرست| آلن دبلیو. برو| یوسف اردبیلی
ناشر: بعثت
تعداد صفحات: 256

15,000 تومــان

روان شناسی رشد کودک و نوجوان

گروه مولفان | محمد پارسا
ناشر: بعثت
تعداد صفحات: 260

15,000 تومــان

فنون مشاوره و روان درمانی گروهی

گروه مولفان | جرالد کوری| باقر ثنایی
ناشر: بعثت
تعداد صفحات: 344

20,000 تومــان

مباحث اساسی در روان شناسی کودک

گروه مولفان | علی فتحی آشتیانی| مینا فتحی آشتیانی| هادی عظیمی
ناشر: بعثت
تعداد صفحات: 360

20,000 تومــان

دیدگاه ها و نظریه ها در روان درمانی

گروه مولفان | حسین آزاد
ناشر: بعثت
تعداد صفحات: 268

16,000 تومــان

روان شناسی بالینی

گروه مولفان | حسین آزاد
ناشر: بعثت
تعداد صفحات: 384

20,000 تومــان

تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل

گروه مولفان | فردین باقری
ناشر: بعثت
تعداد صفحات: 336

20,000 تومــان

مقدمه ای بر روانشناسی سیاسی

گروه مولفان | علی فتحی آشتیانی
ناشر: بعثت
تعداد صفحات: 222

10,000 تومــان

مبانی مشاوره و راهنمایی

گروه مولفان | رابرت لوئیس گیبسن| ماریان میچل| باقر ثنائی
ناشر: بعثت
تعداد صفحات: 348

17,000 تومــان