حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدیریت استراتژیک بازار

گروه مولفان | دیوید ا آکر| دامین مک لافلین| حسین صفرزاده| علی اکبر فرهنگی| مهدی خادمی
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 412

30,000 تومــان

مدیریت مالی (1)

گروه مولفان | علی نعمتی| زهرا پورزمانی
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 221

20,000 تومــان

حسابداری مالی و کنترل مدیریت

گروه مولفان | فردریک نیلسون| آنا-کارین استوکن استراند| مهدی اسماعیلی
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 227

20,000 تومــان

ایمنی و بهداشت کار

گروه مولفان | بابک کاظمی
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 620

30,000 تومــان

اصول مدیریت ناب - چابک

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| صدیقه قیومی قهرودی
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 532

32,000 تومــان

تلفیق رویکردهای ناب، چابک، تاب آور و پایدار در زنجیره کسب و کار

گروه مولفان | احمد جعفرنژاد| مریم محسنی
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 326

20,000 تومــان

اصول مدیریت کلاس جهانی

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| سمیه کشاورزدستک| اصغر استیری
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 421

28,000 تومــان

فرهنگ تشریحی لغات و اصطلاحات حسابداری

گروه مولفان | نیلوفر شامرادی
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 628

30,000 تومــان

راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری

گروه مولفان | نسترن محمودی| حسین فرهادی| ابو بوسا لوئیس| پروانه توکلی| ابو بوسا لوئیس
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 168

7,500 تومــان

روش تحقیق کیفی

گروه مولفان | خدیجه سفیری
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 340

20,000 تومــان

سیستم های اطلاعات حسابداری

گروه مولفان | پرویز سعیدی
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 236

12,500 تومــان

سیستم های اطلاعاتی مدیریت و حسابداری

گروه مولفان | محمودرضا مستقیمی| پرویز سعیدی| طاهره مفتخری
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 256

12,000 تومــان