حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اصول مدیریت ناب - چابک

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| صدیقه قیومی قهرودی
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 532

32,000 تومــان

تلفیق رویکردهای ناب، چابک، تاب آور و پایدار در زنجیره کسب و کار

گروه مولفان | احمد جعفرنژاد| مریم محسنی
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 326

20,000 تومــان

اصول مدیریت کلاس جهانی

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| سمیه کشاورزدستک| اصغر استیری
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 421

28,000 تومــان

فرهنگ تشریحی لغات و اصطلاحات حسابداری

گروه مولفان | نیلوفر شامرادی
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 628

30,000 تومــان

مبانی مدیریت دولتی (1 و 2)

گروه مولفان | بهاءالدین برهانی
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 380

20,000تومــان

مدیریت مالی -جلد 1

گروه مولفان | پرویز سعیدی
ناشر: برایند پویش
تعداد صفحات: 286

15,000تومــان

  • 1