حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت اسلامی

گروه مولفان | لطف الله فروزنده دهکردی
ناشر: باور عدالت
تعداد صفحات: 568

25,000 تومــان

اصول و مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات -جلد 3

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| علیرضا حسین بیگی| حسینعلی نقیبی
ناشر: باور عدالت
تعداد صفحات: 926

33,500 تومــان

اصول و مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات -جلد 2

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| علیرضا حسین بیگی| حسینعلی نقیبی
ناشر: باور عدالت
تعداد صفحات: 452

26,000 تومــان

اصول و مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات -جلد 1

گروه مولفان | حسن فارسیجانی| علیرضا حسین بیگی| حسینعلی نقیبی
ناشر: باور عدالت
تعداد صفحات: 764

31,000 تومــان

مدیریت دانش در زنجیره تامین

گروه مولفان | محسن شفیعی نیک آبادی| حسن فارسیجانی
ناشر: باور عدالت
تعداد صفحات: 171

12,000 تومــان

فرزندپروری با تکیه بر آگاهی هیجانی

گروه مولفان | موریس ج الیاس| برایان اس فریدلندر| استیون ای توبیاس| دانیل گلمن| زیبا شکورصفت صدیقی| پرویز شریفی درآمدی| محمد رضا شاهی
ناشر: باور عدالت
تعداد صفحات: 300

14,500 تومــان

برنامه ریزی استراتژیک در آموزش و بهسازی منابع انسانی

گروه مولفان | دانیل ام ونتلند| کورش فتحی واجارگاه| ابراهیم صالحی عمران| اباصلت خراسانی
ناشر: باور عدالت
تعداد صفحات: 176

15,000 تومــان

ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی

گروه مولفان | غلامرضا شمس مورکانی| سمیرا میرزاپور
ناشر: باور عدالت
تعداد صفحات: 208

8,500 تومــان

سیاست های اقتصادی در اقتصاد نفتی ایران

گروه مولفان | احمد یزدان پناه
ناشر: باور عدالت
تعداد صفحات: 304

18,500 تومــان

فرهنگ توصیفی معنی شناسی

گروه مولفان | غلامحسین کریمی دوستان| رویا آزادفر
ناشر: باور عدالت
تعداد صفحات: 216

13,000 تومــان

اقتصاد دانایی محور

گروه مولفان | ابراهیم گرجی| معصومه علیپوریان
ناشر: باور عدالت
تعداد صفحات: 315

15,000 تومــان

  • 1