حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

رهیافتی نوین در تکنولوژی آموزشی

گروه مولفان | صغرا افکانه| زهرا طالب| عباس شکوری شالدهی
ناشر: بال
تعداد صفحات: 248

15,000 تومــان

مطالعات برنامه ی درسی

گروه مولفان | دیوید ج. فلیندرز| استیون ج تورنتون| رضا محمودی| موریس شیخی
ناشر: بال
تعداد صفحات: 248

8,000 تومــان

روش تحقیق در علوم انسانی

گروه مولفان | رضا محمودی| شهربانو ربیعی رودسری
ناشر: بال
تعداد صفحات: 175

7,200 تومــان

ایدز

گروه مولفان | رضا جمشیدی| شهلا داریوشی
ناشر: بال
تعداد صفحات: 444

10,000 تومــان

نیازسنجی آموزشی در سازمانها

گروه مولفان | شهروز فرجاد
ناشر: بال
تعداد صفحات: 186

3,500 تومــان

آشنایی با فن نویسندگی

گروه مولفان | یدالله طالشی
ناشر: بال
تعداد صفحات: 272

10,000 تومــان

بلورشناسی

گروه مولفان | محمد یزدی
ناشر: بال
تعداد صفحات: 192

3,000 تومــان

  • 1