حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نبایدهای کسب و کارهای کوچک و کارآفرینانه

گروه مولفان | سید سعید میرواحدی
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 96

6,000 تومــان

نقشه راه بازاریابی

گروه مولفان | جری رکلی| امین اسداللهی| مهدی خیرآبادی| پرویز درگی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 207

16,000 تومــان

مدیریت تجربه ی مشتری چیست؟

گروه مولفان | سمپسون لی| نیلوفر شهدوست| پرویز درگی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 95

5,000 تومــان

راهنمای مدیران در کانال توزیع

گروه مولفان | پرویز درگی| امیرحسین سرفرازیان| احمد آخوندی| محسن جاوید موید| لیندا گرچلز| ادوارد ج مارین| چاک وست
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 448

34,000 تومــان

حس برند

گروه مولفان | مارتین لیندستروم| مریم عبدلی| زهرا ملازاده اردکلو| بهرام خیری| پرویز درگی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 280

24,000 تومــان

ارائه ی ناب به سبک استیو جابز

گروه مولفان | کارماین گالو
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 256

20,000 تومــان

راهکارهای فروش از زبان یک فروشنده

گروه مولفان | باقر ناصری| پرویز درگی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 106

14,000 تومــان

بازاریابی و فروش تلفنی

گروه مولفان | پرویز درگی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 112

5,500 تومــان

فروش بیمه به روش بیمه فروش

گروه مولفان | جهانشاه محرابیان
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 184

18,500 تومــان

ذهن کارآفرینان

گروه مولفان | کوین دی جانسون| الهام کیان مهر| هاجر معیری فرد| پرویز درگی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 312

25,000 تومــان

بازی پردازی در بازاریابی

گروه مولفان | اسکات هریس
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 184

17,500 تومــان

مدیریت بازاریابی

گروه مولفان | محمدمهدی ابریشم کار| جواد خزایی پول| سیدمحسن علامه| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 200

14,000 تومــان