حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

قواعد جدید فروش و خدمات

گروه مولفان | دیوید میرمن اسکات| سیدحسین اورعی| احمد روستا| مژگان فلاح یساولی
ناشر: آذرین مهر
تعداد صفحات: 300

17,900 تومــان

مبانی سازمان و مدیریت

گروه مولفان | فاطمه رضازاده
ناشر: آذرین مهر
تعداد صفحات: 263

18,000 تومــان

مهارت های مساله یابی و تصمیم گیری در مدیریت علمی-کاربردی

گروه مولفان | منوچهر حاضر| رسول محمدی
ناشر: آذرین مهر
تعداد صفحات: 402

22,000 تومــان

فرهنگ سازمانی

گروه مولفان | ناصر پورصادق
ناشر: آذرین مهر
تعداد صفحات: 179

12,000 تومــان

2 قدم تا تافل و آیلتس

گروه مولفان | حمیدرضا صالحی
ناشر: آذرین مهر
تعداد صفحات: 555

35,000تومــان

آزمون های استخدامی شهرداری

گروه مولفان | کوروش شمسه
ناشر: آذرین مهر
تعداد صفحات: 333

20,000 تومــان

راهنمای مسائل مکانیک برداری برای مهندسان استاتیک

گروه مولفان | محمد رضا مهدیانی
ناشر: آذرین مهر
تعداد صفحات: 880

40,000 تومــان

تشریح کامل مسائل شیمی فیزیک اتکینز

گروه مولفان | علیرضا محمدی| محمدحسین محسنیان| پیتر ویلیام اتکینز
ناشر: آذرین مهر
تعداد صفحات: 346

17,000 تومــان

آموزش میکروکنترلر FPGA

گروه مولفان | بهروز اردوخانی
ناشر: آذرین مهر
تعداد صفحات: 344

17,000 تومــان

تشریح مسایل مکانیک

گروه مولفان | حمیدرضا صالحی
ناشر: آذرین مهر
تعداد صفحات: 336

16,000 تومــان

آموزش نرم افزار SAP 2000 v15

گروه مولفان | محمد علی زرین
ناشر: آذرین مهر
تعداد صفحات: 397

24,000 تومــان

کنترل توان راکتیو در سیستم های الکتریکی

گروه مولفان | تیموتی جان ایستام میلر| بهروز اردوخانی| آرمین قابوسیان| حسن اسکندرنیا
ناشر: آذرین مهر
تعداد صفحات: 504

25,000تومــان