حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آشنایی با مرمت ابنیه

گروه مولفان | سید حسام الدین طبیبیان
ناشر: اول و آخر
تعداد صفحات: 191

24,800تومــان

راهنمای طراحی دانشکده معماری

گروه مولفان | بابک منیرعباسی
ناشر: اول و آخر
تعداد صفحات: 238

17,800 تومــان

روانشناسی محیط

گروه مولفان | حمیدرضا صارمی| متین خلاق دوست| سحر خدابخشی
ناشر: اول و آخر
تعداد صفحات: 176

14,800 تومــان

تکنیک های تا کردن برای طراحان از کاغذ تا فرم

گروه مولفان | پل جکسون| حمزه زراعتی| مهرانگیز صابر
ناشر: اول و آخر
تعداد صفحات: 234

19,800 تومــان

آموزش گام به گام ترسیم پرسپکتیو معماری

گروه مولفان | لعیا حکیمی جاوید
ناشر: اول و آخر
تعداد صفحات: 105

14,800 تومــان

رنگ در دکوراسیون

گروه مولفان | کوین مکلود| ساغر صادقی
ناشر: اول و آخر
تعداد صفحات: 176

37,800 تومــان

آشنایی با مرمت ابنیه

گروه مولفان | سید حسام الدین طبیبیان
ناشر: اول و آخر
تعداد صفحات: None

14,800تومــان

بررسی زندگی فضای عمومی

گروه مولفان | یان گل| بیگیت اسوار| محمدسعید ایزدی| سمانه محمدی| سمانه خبیری
ناشر: اول و آخر
تعداد صفحات: 256

24,800 تومــان

راهنمای تصویری پرزانته

گروه مولفان | کورش محمودی| علی رفیع نژاد
ناشر: اول و آخر
تعداد صفحات: 182

14,800 تومــان

راهنمای طراحی مدارس و مهدکودک ها

گروه مولفان | مارک دادک| دوروتیا باومان| مریم شوریده
ناشر: اول و آخر
تعداد صفحات: 358

34,800 تومــان

چشم اندازی بر کمپیدولیو

گروه مولفان | رابرت ونتوری| دنیس اسکات براون| سید ضیاءالدین جاوید
ناشر: اول و آخر
تعداد صفحات: 114

12,000 تومــان

فرم معماری

گروه مولفان | سروناز امتیازی
ناشر: اول و آخر
تعداد صفحات: 208

14,800تومــان