حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مهارت های خرد در مشاوره

گروه مولفان | جان ساتون| ویلیام استوارت| فرشاد محسن زاده| مختار عارفی
ناشر: انسان برتر
تعداد صفحات: 240

14,000 تومــان

انگار عاشق شدم

گروه مولفان | نیلوفر لاری
ناشر: انسان برتر
تعداد صفحات: 528

35,000 تومــان

مدل های هرم تحول استراتژیک در سازمان های پیچیده

گروه مولفان | محمد رضا امامی| محمد کارگر شورکی| فرهنگ مولوی
ناشر: انسان برتر
تعداد صفحات: 450

22,000 تومــان

در دایره قسمت

گروه مولفان | نیلوفر لاری
ناشر: انسان برتر
تعداد صفحات: 512

23,500 تومــان

چگونه بقیه زندگیتان را به بهترین ایام تبدیل کنید

گروه مولفان | برایان تریسی| سکینه خزایی
ناشر: انسان برتر
تعداد صفحات: 260

15,500 تومــان

به خدا نامه خواهم نوشت

گروه مولفان | نیلوفر لاری
ناشر: انسان برتر
تعداد صفحات: 568

19,000 تومــان

چله نشین عشق

گروه مولفان | نیلوفر لاری
ناشر: انسان برتر
تعداد صفحات: 368

14,500 تومــان

سر سپرده

گروه مولفان | نیلوفر لاری
ناشر: انسان برتر
تعداد صفحات: 360

14,000 تومــان

دوباره با تو

گروه مولفان | نیلوفر لاری
ناشر: انسان برتر
تعداد صفحات: 315

13,000 تومــان

سخنرانی پیروزمندانه

گروه مولفان | برایان تریسی| سکینه خزایی
ناشر: انسان برتر
تعداد صفحات: 262

12,000 تومــان

معماری سرمایه های فکری

گروه مولفان | محمد رضا امامی| محمد کارگر شورکی| فرهنگ مولوی
ناشر: انسان برتر
تعداد صفحات: 332

12,500 تومــان

از خریت تا خریت از خریت تا آدمیت

گروه مولفان | مصطفی خاشعی
ناشر: انسان برتر
تعداد صفحات: 108

5,000 تومــان