حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مکاتب فکری حسابداری

گروه مولفان | جواد رضازاده
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 298

30,000 تومــان

مدیریت دانش در سازمان های مدرن -جلد 1

گروه مولفان | ماری ای. جنکس| محمد مبینی| خلیل گلصنملو
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 242

20,000 تومــان

مرگ مدیریت مدرن

گروه مولفان | جو اوئن| سهراب خلیلی شورینی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 292

15,000 تومــان

ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازی-سیال

گروه مولفان | جان ام پراوسنیتس| رودیگر لیشتنتالر| ادموندو گومیس د ازودو| سعید سلطانعلی| فاطمه قاری| سیده مریم حسینی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 680

45,000 تومــان

جمهوری ترکیه؛ با نگاه به آینده

گروه مولفان | محمد مبینی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 424

25,000 تومــان

اومیکس، رهیافتی نوین بر زیست شناسی مدرن

گروه مولفان | فریبا فتحی| فاطمه اکتفا| احمد مانی ورنوسفادرانی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 118

8,000 تومــان

شرکت سهامی حیوانات

گروه مولفان | کی. ا. تاکر| واندانا آلمن| سهراب خلیلی شورینی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 158

8,000 تومــان

تشریح کامل مسائل اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی

گروه مولفان | سعید سلطانعلی| فرید معمارزاده طهران| دیوید ماتنر هیمل بلاو
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 452

27,000 تومــان

تحلیل و کنترل سیستم های فرایندی

گروه مولفان | استیون ای لبلنک| دونالد آر کاگ ناور| سید جاوید روئیایی| سعید سلطانعلی| رضا احمدی پویا
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 688

40,000 تومــان

تئوری آنتن 2

گروه مولفان | کنستانتین ا بالانیس| فرخ آرزم| صمد هدایتی| رقیه کریم زاده
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 472

30,000 تومــان

PVT و رفتار فازی سیالات مخازن نفتی

گروه مولفان | علی دانش| سعید سلطانعلی| سید محمد علی صفوی| نادیا میرالی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 380

22,000 تومــان

اقدامات تصادفی مدیریت

گروه مولفان | اسکات آدامز| سهراب خلیلی شورینی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 136

10,000 تومــان