حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اداره امور عمومی تطبیقی

گروه مولفان | فرل هدی| سید مهدی الوانی| غلامرضا معمارزاده طهران
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 421

30,000 تومــان

کلیات پژوهش

گروه مولفان | غلامرضا معمارزاده طهران
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 316

17,000 تومــان

مهندسی کنترل مدرن

گروه مولفان | کاتسوهیکو اگاتا| محمد مهدی ظرافت| مهدی یونسی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 776

22,000 تومــان

شرکت سهامی حیوانات

گروه مولفان | کی. ا. تاکر| واندانا آلمن| سهراب خلیلی شورینی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 158

8,000 تومــان

مدیریت تطبیقی

گروه مولفان | غلامرضا معمارزاده طهران| مسعود احمدی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 280

15,000 تومــان

جمهوری ترکیه؛ با نگاه به آینده

گروه مولفان | محمد مبینی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 424

25,000 تومــان

روان شناسی کاربردی

گروه مولفان | اندرو ج. دوبرین| غلامرضا معمارزاده طهران| حجت طاهری گودرزی| البرز قیتانی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 520

30,000 تومــان

انتقال حرارت

گروه مولفان | جک فیلیپ هولمن| سعید صادق پور
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 802

18,000 تومــان

مبانی مدیریت موجودی

گروه مولفان | ماکس مولر| محمد امین نایبی| احمد میرزایی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 260

20,000 تومــان

استراتژی سرمایه انسانی

گروه مولفان | برادلی دبلیو هال| لقمان رحمانپور| فاطمه کاظمی نژاد
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 310

9,000 تومــان

اصول بنیانی و محاسباتی در مهندسی شیمی

گروه مولفان | دیوید ماتنر هیمل بلاو| جیمز ریگز| سعید سلطانعلی| فرید معمارزاده طهران| ساناز پورمند
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 644

30,000 تومــان

بازشناسی الگو در هوش مصنوعی

گروه مولفان | ابوالفضل احمدی| مهران رسولی
ناشر: اندیشه های گوهربار
تعداد صفحات: 300

10,000 تومــان