حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اداره امور عمومی تطبیقی

گروه مولفان | فرل هدی| سید مهدی الوانی| غلامرضا معمارزاده طهران
ناشر: اندیشه های گوهربار (وابسته به م ف معراج اندیشه و گوهربار)
تعداد صفحات: 421

30,000 تومــان

کلیات پژوهش

گروه مولفان | غلامرضا معمارزاده طهران
ناشر: اندیشه های گوهربار (وابسته به م ف معراج اندیشه و گوهربار)
تعداد صفحات: 316

17,000 تومــان

دولت الکترونیک

گروه مولفان | غلامرضا معمارزاده طهران| محمد مبینی| مهدی فقیهی
ناشر: اندیشه های گوهربار (وابسته به م ف معراج اندیشه و گوهربار)
تعداد صفحات: 316

15,000 تومــان

استراتژی چیست؟

گروه مولفان | سهراب خلیلی شورینی| حسین سلیمیان
ناشر: اندیشه های گوهربار (وابسته به م ف معراج اندیشه و گوهربار)
تعداد صفحات: 364

22,000 تومــان

مبانی مدیریت دولتی 2

گروه مولفان | جی ام شفریتز| ادوارد دبلیو راسل| غلامرضا معمارزاده طهران
ناشر: اندیشه های گوهربار (وابسته به م ف معراج اندیشه و گوهربار)
تعداد صفحات: 316

8,500 تومــان

مربیگری سیر اندیشه ها، مفاهیم و نظریه ها

گروه مولفان | محمد مبینی| خلیل گلصنملو
ناشر: اندیشه های گوهربار (وابسته به م ف معراج اندیشه و گوهربار)
تعداد صفحات: 432

26,000 تومــان

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها

گروه مولفان | غلامرضا معمارزاده طهران| مهدی مهدی زاده رستم
ناشر: اندیشه های گوهربار (وابسته به م ف معراج اندیشه و گوهربار)
تعداد صفحات: 240

5,000 تومــان

  • 1