حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مرجع طراحی تجهیزات فرآیندی

گروه مولفان | مهدی رازی فر
ناشر: اندیشه سرا
تعداد صفحات: 907

74,000 تومــان

شبیه سازی فرآیندهای نفت، گاز و پتروشیمی با ASPEN HYSYS

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: اندیشه سرا
تعداد صفحات: 712

38,000 تومــان

تحلیل اجزاء محدود؛ تئوری و کاربرد درAbaqus

گروه مولفان | کارو صدیقیانی| مجیدرضا آیت اللهی
ناشر: اندیشه سرا
تعداد صفحات: 688

45,000 تومــان

مرجع کامل شبیه سازی فرآیندهای پایا با ASPEN HYSYS

گروه مولفان | غلامرضا باغمیشه| رضا درستی| معصومه مرادزاده آبقد| بهزاد پاکروح
ناشر: اندیشه سرا
تعداد صفحات: 408

28,000 تومــان

بیوسنسورها

گروه مولفان | بانسی دی مالهوترا| آنتونی پی. اف ترنر| فاطمه رمضانی| عاطفه پایز| معظمه رمضانی
ناشر: اندیشه سرا
تعداد صفحات: 160

12,000 تومــان

ارزیابی کمی و کیفی ریسک در صنایع فرآیندی و شرح روشهای شناسایی مخاطرات صنعتی

گروه مولفان | بهمن عبدالحمیدزاده| ناصر بدری
ناشر: اندیشه سرا
تعداد صفحات: 216

14,000 تومــان

نرم افزارهای طراحی و محاسباتی شیمی

گروه مولفان | صادقعلی باوفا| مونا محبوبی
ناشر: اندیشه سرا
تعداد صفحات: 304

20,000 تومــان

مبانی و کاربردهای شیمی محاسباتی

گروه مولفان | مهتاب غریبی| مریم سادات مطلبی پور
ناشر: اندیشه سرا
تعداد صفحات: 312

19,000 تومــان

مرجع کامل طراحی مکانیزم های صنعتی به روش المان محدود در ANSYS

گروه مولفان | حامد وهابی
ناشر: اندیشه سرا
تعداد صفحات: 632

35,000 تومــان

برنامه ریزی فرآیند

گروه مولفان | سامان خلیل پور آذری
ناشر: اندیشه سرا
تعداد صفحات: 136

10,000 تومــان

واکنش در شرایط اضطراری

گروه مولفان | بهمن عبدالحمیدزاده
ناشر: اندیشه سرا
تعداد صفحات: 200

13,000 تومــان

مدل سازی و تحلیل المان محدود با SolidWorks Simulation

گروه مولفان | علی مختاری| مهدی اسداله| مهدی مرادی
ناشر: اندیشه سرا
تعداد صفحات: 272

19,000 تومــان