حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

آشنایی با مواد صنعتی

گروه مولفان | داود لطفی
ناشر: آذر پویا
تعداد صفحات: None

22,000 تومــان

بهداشت و ایمنی صنعت چاپ

گروه مولفان | داود لطفی
ناشر: آذر پویا
تعداد صفحات: None

11,500 تومــان

حقوق صنعتی چاپخانه

گروه مولفان | داود لطفی
ناشر: آذر پویا
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

محاسبات صنایع چاپ

گروه مولفان | داود لطفی
ناشر: آذر پویا
تعداد صفحات: None

25,000 تومــان

معماری محیط چاپخانه

گروه مولفان | داود لطفی| حمزه لطفی
ناشر: آذر پویا
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

ماشین آلات صنایع چاپ

گروه مولفان | داود لطفی
ناشر: آذر پویا
تعداد صفحات: None

17,000 تومــان

ماشین آلات صنایع چاپ

گروه مولفان | داود لطفی| سعید لطفی
ناشر: آذر پویا
تعداد صفحات: None

13,000 تومــان

  • 1