حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

راهنمای کاربرد آب در صنعت -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | دانیل ج. فلین| محمد رضا نفری
ناشر: انجمن خوردگی ایران
تعداد صفحات: 1502

80,000 تومــان

گزینش مواد در صنعت به ویژه در صنایع نفت و تاسیسات وابسته

گروه مولفان | محمد رضا نفری
ناشر: انجمن خوردگی ایران
تعداد صفحات: 448

30,000 تومــان

آزمون های غیرمخرب

گروه مولفان | ابراهیم حشمت دهکردی
ناشر: انجمن خوردگی ایران
تعداد صفحات: 512

20,000 تومــان

راهنمای عملی شستشوی شیمیایی و رسوب زدایی سامانه های صنعتی

گروه مولفان | محمد رضا نفری
ناشر: انجمن خوردگی ایران
تعداد صفحات: 600

40,000 تومــان

خوردگی -جلد 1

گروه مولفان | ودولا اس ساستری| ادوارد غالی| میمون بوجدانی| محمد رضا نفری
ناشر: انجمن خوردگی ایران
تعداد صفحات: 448

25,000 تومــان

اصول خوردگی

گروه مولفان | فیلیپ ا شوایتسر| محمد رضا نفری
ناشر: انجمن خوردگی ایران
تعداد صفحات: 508

25,000 تومــان

اصول آزمون ذرات مغناطیسی

گروه مولفان | ابراهیم حشمت دهکردی
ناشر: انجمن خوردگی ایران
تعداد صفحات: 376

15,500 تومــان

تصفیه آبهای صنعتی به ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

گروه مولفان | فرانسوا برنه| جین کردونیر| محمد رضا نفری
ناشر: انجمن خوردگی ایران
تعداد صفحات: 460

18,000 تومــان

کاربرد سامانه های غشایی در تصفیه فاضلاب

گروه مولفان | محمد رضا نفری
ناشر: انجمن خوردگی ایران
تعداد صفحات: 320

16,000 تومــان

اسمز معکوس -جلد 2

گروه مولفان | وس برن| محمد رضا نفری
ناشر: انجمن خوردگی ایران
تعداد صفحات: 1084

9,000 تومــان

اسمز معکوس -جلد 1

گروه مولفان | وس برن| محمد رضا نفری
ناشر: انجمن خوردگی ایران
تعداد صفحات: 579

9,500 تومــان

پمپ و فرایند

گروه مولفان | محمد رضا نفری
ناشر: انجمن خوردگی ایران
تعداد صفحات: 680

9,500 تومــان