حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آزمون های غیرمخرب

گروه مولفان | ابراهیم حشمت دهکردی
ناشر: انجمن خوردگی ایران
تعداد صفحات: 512

20,000 تومــان

گزینش مواد در صنعت به ویژه در صنایع نفت و تاسیسات وابسته

گروه مولفان | محمد رضا نفری
ناشر: انجمن خوردگی ایران
تعداد صفحات: 448

30,000 تومــان

راهنمای کاربرد آب در صنعت -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | دانیل ج. فلین| محمد رضا نفری
ناشر: انجمن خوردگی ایران
تعداد صفحات: 1502

80,000 تومــان

تصفیه آبهای صنعتی به ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

گروه مولفان | فرانسوا برنه| جین کردونیر| محمد رضا نفری
ناشر: انجمن خوردگی ایران
تعداد صفحات: 460

18,000 تومــان

اصول آزمون ذرات مغناطیسی

گروه مولفان | ابراهیم حشمت دهکردی
ناشر: انجمن خوردگی ایران
تعداد صفحات: 376

15,500 تومــان

مجموعه پنج جلدی مهندسی فاضلاب

گروه مولفان | محمد رضا نفری
ناشر: انجمن خوردگی ایران
تعداد صفحات: 2450

61,000 تومــان

اصول و مبانی پایش خوردگی در صنعت

گروه مولفان | محمدحسن رستگار زارع
ناشر: انجمن خوردگی ایران
تعداد صفحات: 480

6,900 تومــان

تکنولوژی و علم بسپار -جلد 2

گروه مولفان | پرماموی گوش| محمد رضا نفری
ناشر: انجمن خوردگی ایران
تعداد صفحات: 424

6,600 تومــان

اصول خوردگی

گروه مولفان | فیلیپ ا شوایتسر| محمد رضا نفری
ناشر: انجمن خوردگی ایران
تعداد صفحات: 508

25,000 تومــان

خوردگی -جلد 1

گروه مولفان | ودولا اس ساستری| ادوارد غالی| میمون بوجدانی| محمد رضا نفری
ناشر: انجمن خوردگی ایران
تعداد صفحات: 448

25,000 تومــان

کاربرد سامانه های غشایی در تصفیه فاضلاب

گروه مولفان | محمد رضا نفری
ناشر: انجمن خوردگی ایران
تعداد صفحات: 320

16,000 تومــان

پمپ و فرایند

گروه مولفان | محمد رضا نفری
ناشر: انجمن خوردگی ایران
تعداد صفحات: 680

9,500 تومــان