حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

تشریح مسایل اپتیک

گروه مولفان | یوجین هکت| جواد مختارزاده
ناشر: انتخاب
تعداد صفحات: 320

7,000 تومــان

مبانی سیستم های اطلاعات جغرافیایی

گروه مولفان | منوچهر فرج زاده
ناشر: انتخاب
تعداد صفحات: 220

4,000 تومــان

کاربردENVIدر سنجش از دور

گروه مولفان | قاسم لرستانی| علی شهریار
ناشر: انتخاب
تعداد صفحات: 240

6,000 تومــان

نقشه ها و نمودارهای موضوعی

گروه مولفان | مهران مقصودی| مجتبی یمانی
ناشر: انتخاب
تعداد صفحات: 180

5,000 تومــان

قدرت و منافع ملی

گروه مولفان | محمد رضا حافظ نیا
ناشر: انتخاب
تعداد صفحات: 176

3,000 تومــان

مقدمه ای بر فرسایش خندقی

گروه مولفان | صمد شادفر
ناشر: انتخاب
تعداد صفحات: 144

3,000 تومــان

کاربرد کامپیوتر در جغرافیا و علوم انسانی

گروه مولفان | مهدی قرخلو| محمدرضا کریم زاده مقدم
ناشر: انتخاب
تعداد صفحات: 272

3,800 تومــان

کاربرد اینترنت در جغرافیا و علوم انسانی

گروه مولفان | مهدی قرخلو| محمدرضا کریم زاده مقدم| امیرحسین شبانکار
ناشر: انتخاب
تعداد صفحات: 240

2,800 تومــان

فرهنگ جغرافیای سیاسی

گروه مولفان | زهرا پیشگاهی فرد
ناشر: انتخاب
تعداد صفحات: 828

7,000 تومــان

  • 1