حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

شهرشناسی استان تهران

گروه مولفان | محمود شمس
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 160

12,000 تومــان

جنایات بی شمار شیفتگان هنر

گروه مولفان | میثم زندی
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 240

4,950 تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسایل انتقال جرم

گروه مولفان | فاطمه نطقی اسکویی| رابرت ایوالد تریبال
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 128

9,000 تومــان

فرهنگ بصری معماری

گروه مولفان | فرانک چینگ| مینا فلاح زادگان| کورش محمودی| هما صامت حسن آبادی
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 281

13,000 تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسائل استاتیک

گروه مولفان | مهدی قاسمی| جیمز لیثرب مریام
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 444

27,000 تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسائل روش های ریاضی در فیزیک -جلد 2

گروه مولفان | اسعد کوهی فایق دهکردی| فائزه جنابی اسکویی| قاسم جنابی اسکویی| جورج برادن آرفکن
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 270

17,000 تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسایل جبر خطی

گروه مولفان | صفی شاهی فرد| بابک سعیدی| ری الدن کنزی
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 244

13,000 تومــان

مصاحبه حضوری

گروه مولفان | محمود شمس
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 200

14,000 تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسائل آشنایی با مکانیک

گروه مولفان | فائزه جنابی اسکویی| قاسم جنابی اسکویی
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 192

13,000 تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسائل فیزیک دانشگاهی سرز-زیمانسکی، هیویانگ -جلد 2

گروه مولفان | قاسم جنابی اسکویی| معصومه عمادالاسلامی| فرانسیس وستون سی یرز| مارک والدو زمانسکی
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 0

3,250 تومــان

شهر با مفاهیم توسعه

گروه مولفان | محمد رحمانی
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 128

7,500 تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح پیشرفته

گروه مولفان | آرتور پیتر بورسی| ریچارد جوزف اشمیت| مهدی معارف دوست
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 400

30,000 تومــان