حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تحلیل و تشریح کامل مسایل انتقال حرارت هدایت پیشرفته

گروه مولفان | مهدی اسمعیل پور| محمد نامداریان| مرضیه جعفری فارسانی| دیوید دبلیو. هان| م. نجاتی اوزیشیک
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 183

19,000 تومــان

دنیایی که من می بینم

گروه مولفان | آلبرت انیشتین| نرگس سعیدی شاد
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 120

15,000 تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسائل استاتیک

گروه مولفان | مهدی قاسمی| جیمز لیثرب مریام
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 444

27,000 تومــان

رساله گفتار در روش به راه بردن عقل

گروه مولفان | رنه دکارت| محمد علی فروغی| محمود شمس
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 72

9,000 تومــان

مبانی فیزیک -جلد 2

گروه مولفان | جیرل واکر| دیوید هالیدی| رابرت رسنیک| فائزه جنابی اسکویی
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 372

25,000 تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسائل اصول تجزیه ی دستگاهی -جلد 2

گروه مولفان | ایوب پارچه باف جدید| محمدحسین نصیرتبریزی| رضا عالیزاده ملایوسف| داگلاس ا اسکوگ
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 143

11,000 تومــان

تحلیل کامل مسائل مکانیک سیالات -جلد 2

گروه مولفان | بهرام پوستی
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 622

19,500 تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسائل آشنایی با مکانیک

گروه مولفان | فائزه جنابی اسکویی| قاسم جنابی اسکویی
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 192

13,000 تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسایل جبر خطی

گروه مولفان | صفی شاهی فرد| بابک سعیدی| ری الدن کنزی
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 244

13,000 تومــان

تحلیل و تشریح کامل مسائل دینامیک سازه ها

گروه مولفان | محمودرضا شیراوند
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 280

220,000 تومــان

فرهنگ بصری معماری

گروه مولفان | فرانک چینگ| کورش محمودی
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 312

24,000 تومــان

تحلیل کامل مسایل مکانیک سیالات فرانک ام. وایت -جلد 1

گروه مولفان | بهرام پوستی
ناشر: امید انقلاب
تعداد صفحات: 336

23,500 تومــان