حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بازرسی فلنج

گروه مولفان | مهدی پرتوی زاده
ناشر: الیاس
تعداد صفحات: 100

15,000 تومــان

الگوهای طراحی نرم افزار

گروه مولفان | سیما عمادی| بهرام عادلیان
ناشر: الیاس
تعداد صفحات: 352

30,000 تومــان

مدیریت زنجیره بحرانی پروژه، تکنیکها و نرم افزارها

گروه مولفان | حسنعلی موسی زادگان
ناشر: الیاس
تعداد صفحات: 139

18,000 تومــان

سامانه های الکترونیکی هواپیما

گروه مولفان | رضا صدری علمداری
ناشر: الیاس
تعداد صفحات: 251

18,000 تومــان

عملکرد برج های خنک کننده

گروه مولفان | امیر برفی پور
ناشر: الیاس
تعداد صفحات: 312

20,000تومــان

آموزش نرم افزار ArtCAM

گروه مولفان | محسن ملالو| رضا شاهی
ناشر: الیاس
تعداد صفحات: 171

20,000تومــان

نقدی بر اصول اقتصاد خرد

گروه مولفان | لارنس ا. بولاند| علی صیادزاده| بهنام شهریار
ناشر: الیاس
تعداد صفحات: 258

12,000 تومــان

ترسیم فنی و نقشه کشی ساختمان-معماری

گروه مولفان | محمد دیدبان
ناشر: الیاس
تعداد صفحات: 535

34,000 تومــان

طراحی شبکه های آبرسانی WaterGEMS

گروه مولفان | علی نظری
ناشر: الیاس
تعداد صفحات: 232

14,000 تومــان

درآمدی بر امواج

گروه مولفان | مجید زهره وند| ابوالفضل کمیزی
ناشر: الیاس
تعداد صفحات: 114

6,500 تومــان

آشنایی با احتراق و کوره

گروه مولفان | علی شمالی
ناشر: الیاس
تعداد صفحات: 345

20,000 تومــان

الگوریتم های گراف

گروه مولفان | محسن نمازی| النا فرح بخش طولی
ناشر: الیاس
تعداد صفحات: 100

7,000 تومــان