حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

سرمایه انسانی دانش بنیان

گروه مولفان | معصومه فولادی| معصومه علیپوریان
ناشر: اقتصاد فردا
تعداد صفحات: 280

10,000 تومــان

اقتصاد کلان پیشرفته

گروه مولفان | اولا اولسون| مهدی تقوی
ناشر: اقتصاد فردا
تعداد صفحات: 271

10,000 تومــان

بیمه های بازرگانی بین المللی

گروه مولفان | لطفعلی بخشی
ناشر: اقتصاد فردا
تعداد صفحات: 184

6,000 تومــان

شناخت مواد و مصالح ساختمانی

گروه مولفان | علی اصغر حمزه گودرزی
ناشر: اقتصاد فردا
تعداد صفحات: 518

25,000 تومــان

مالیه عمومی

گروه مولفان | لطفعلی بخشی
ناشر: اقتصاد فردا
تعداد صفحات: 242

10,000 تومــان

برنامه ریزی بنگاه

گروه مولفان | حسن رشیدی
ناشر: اقتصاد فردا
تعداد صفحات: 324

8,000 تومــان

خرید و سفارشات خارجی

گروه مولفان | لطفعلی بخشی
ناشر: اقتصاد فردا
تعداد صفحات: 188

5,000 تومــان

اصول بیمه

گروه مولفان | لطفعلی بخشی
ناشر: اقتصاد فردا
تعداد صفحات: 230

4,000 تومــان

آشنایی با مالیه عمومی

گروه مولفان | لطفعلی بخشی
ناشر: اقتصاد فردا
تعداد صفحات: 242

5,000 تومــان

  • 1