حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

معماری رنسانس و بعد از رنسانس

گروه مولفان | بنیستر فلچر| سمانه قرایی| دن کروکشنک| اندرو سنت
ناشر: پارسه نو
تعداد صفحات: 407

9,500 تومــان

سیستم های ساختمانی و طراحی فنی

گروه مولفان | سعید باباخانی ملکی| مینا صالحی
ناشر: پارسه نو
تعداد صفحات: 156

5,900 تومــان

Structural WeldingCode Steel

گروه مولفان | علیرضا سلطانی
ناشر: پارسه نو
تعداد صفحات: 541

27,000 تومــان

کاربرد راهنمای گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK در کارهای اجرایی

گروه مولفان | پونه شاه بیگیان
ناشر: پارسه نو
تعداد صفحات: 189

5,900 تومــان

تنظیم شرایط محیطی

گروه مولفان | محمد نوری| مرضیه قاسم زاده
ناشر: پارسه نو
تعداد صفحات: None

13,500 تومــان

  • 1