حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

آزمایشگاه شیمی عمومی 1

گروه مولفان | عباس جان زاده
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم
تعداد صفحات: 256

12,000 تومــان

شیمی معدنی 2 -جلد 2

گروه مولفان | حسین آقابزرگ| نرگس آقابزرگ
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم
تعداد صفحات: 513

20,000 تومــان

مبانی شیمی معدنی -جلد 1

گروه مولفان | حسین آقابزرگ| حمیدرضا آقابزرگ
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم
تعداد صفحات: 650

30,000 تومــان

روش های سنتز ترکیبات آلی

گروه مولفان | فروزنده رزاقیان| الهام حسیبی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم
تعداد صفحات: 338

8,000 تومــان

تجزیه کیفی به روش نیمه میکرو

گروه مولفان | کلارنس هاروی ساروم| جوزف لاگوسکی| افسر علیزاده عظیمی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم
تعداد صفحات: 518

7,500 تومــان

شیمی معدنی 1 -جلد 3

گروه مولفان | حسین آقابزرگ| محمد رضا ملاردی| حسین قدرتی| فاطمه سیدمجیدی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم
تعداد صفحات: 288

1,600 تومــان

مقدمه ای بر بلورشناسی

گروه مولفان | حسین آقابزرگ
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم
تعداد صفحات: 564

5,000 تومــان

مقدمه ای بر فیزیک حالت جامد

گروه مولفان | فرهنگ سهیلیان| احمد محمدی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم
تعداد صفحات: None

3,000 تومــان

  • 1