حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

گندم -جلد 1

گروه مولفان | پیام معاونی| علیرضا ولدآبادی| احمد ابراهیمی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
تعداد صفحات: 744

10,000 تومــان

گندم -جلد 2

گروه مولفان | پیام معاونی| علیرضا ولدآبادی| احمد ابراهیمی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
تعداد صفحات: 684

10,000 تومــان

مبانی فیزیولوژی گیاهان زراعی در شرایط خشک و شور

گروه مولفان | پیام معاونی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
تعداد صفحات: 676

10,000 تومــان

گیاهان دارویی

گروه مولفان | علیرضا ولدآبادی| فرزاد محمدبیگی| جهانفر دانشیان
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
تعداد صفحات: 1002

15,000 تومــان

  • 1