حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تکنیک های فتومونتاژ

گروه مولفان | صمد قربانزاده
ناشر: کتاب پرگار
تعداد صفحات: 228

55,000 تومــان

نگاه ها به ایران

گروه مولفان | کورین یی. ام. آخور-فورمان| کارمن پرث گونثالث| ابو بوسا لوئیس| رضا شیخ| آرنود فرولک| ابو بوسا لوئیس| پتر ورهار| ابو بوسا لوئیس| مهدی عراقچیان
ناشر: کتاب پرگار
تعداد صفحات: 96

15,000 تومــان

درک عکس

گروه مولفان | جان برگر| کریم متقی
ناشر: کتاب پرگار
تعداد صفحات: 232

20,000 تومــان

فن و هنر عکاسی سیاه و سفید در عصر دیجیتال

گروه مولفان | تورستن آندرئاس هوفمان| شیرین حکمی
ناشر: کتاب پرگار
تعداد صفحات: 278

33,000 تومــان

عکاسی دیجیتال و ACR

گروه مولفان | ساسان پناهی
ناشر: کتاب پرگار
تعداد صفحات: 144

30,000 تومــان

عکاسی مقدماتی

گروه مولفان | اسماعیل عباسی
ناشر: کتاب پرگار
تعداد صفحات: 144

30,000 تومــان

نمادها و نشانه ها

گروه مولفان | تی. ا. کنر| کیارنگ علایی
ناشر: کتاب پرگار
تعداد صفحات: 160

15,000 تومــان

آموزش عکاسی پرتره

گروه مولفان | پیتر تراورز| جیمز چیدل| سیوا شهباز
ناشر: کتاب پرگار
تعداد صفحات: None

35,000 تومــان

مقالات و موضوعات عکاسی

گروه مولفان | عباس رحیمی| فرشته دیانت| حمیده حقیقی
ناشر: کتاب پرگار
تعداد صفحات: 688

52,000 تومــان

عکاسی بی هوا

گروه مولفان | تامس لوتارد| پویا پرهامی| روزبه ملکی
ناشر: کتاب پرگار
تعداد صفحات: 116

20,000 تومــان

نگاهی به مفاهیم بنیادی عکاسی

گروه مولفان | دیوید بیت| شیرین حکمی
ناشر: کتاب پرگار
تعداد صفحات: 232

20,000 تومــان

آموزش عکاسی پرتره

گروه مولفان | پیتر تراورز| جیمز چیدل| سیوا شهباز
ناشر: کتاب پرگار
تعداد صفحات: None

35,000 تومــان