حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

صادق ممقلی، شرلوک هلمس ایران داروغه اصفهان

گروه مولفان | کاظم مستعان السلطان| مهدی گنجوی| مهرناز منصوری
ناشر: مانیا هنر
تعداد صفحات: 164

20,000تومــان

چه باید کرد؟

گروه مولفان | آلن بدیو| مارتن لگرو| مارتن دورو| سوزان اسپیتزر| احمد حسینی
ناشر: مانیا هنر
تعداد صفحات: 216

22,000تومــان

پیش به سوی قرن بیست و یک

گروه مولفان | چارلز بوکوفسکی| علی خادمی| فاطمه درخشانی
ناشر: مانیا هنر
تعداد صفحات: 86

10,000 تومــان

عالم ابدی

گروه مولفان | عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی| مهدی گنجوی| مهرناز منصوری
ناشر: مانیا هنر
تعداد صفحات: 124

15,000 تومــان

هنر و مرگ

گروه مولفان | آنتونن آرتو| فرید قدمی
ناشر: مانیا هنر
تعداد صفحات: 80

10,000تومــان

اسطوره و ذهن اسطوره پرداز

گروه مولفان | امیرکاوس بالازاده
ناشر: مانیا هنر
تعداد صفحات: 212

20,000 تومــان

احمد فیلسوف

گروه مولفان | آلن بدیو| جوزف لیتواک| احمد حسینی
ناشر: مانیا هنر
تعداد صفحات: 272

22,000 تومــان

مورسو از روبرو

گروه مولفان | کمال داوود| سحر قدیمی
ناشر: مانیا هنر
تعداد صفحات: 168

21,000تومــان

بلشویک ها

گروه مولفان | میخائیل شاتروف| احمد پوری
ناشر: مانیا هنر
تعداد صفحات: 142

16,000تومــان

حق با شماست، امریکای سفید!

گروه مولفان | سیما صراف
ناشر: مانیا هنر
تعداد صفحات: 112

12,000 تومــان

کمدی استشمامات

گروه مولفان | امید طاهری
ناشر: مانیا هنر
تعداد صفحات: 74

10,000 تومــان

همه چیز نابود شده است، نخستین شان شعر

گروه مولفان | اینگبورگ باخمن| یوهانسن نیهوف-پاناگیوتیدیس| فاطمه پورجعفری
ناشر: مانیا هنر
تعداد صفحات: 104

9,000 تومــان