حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

مدیریت تطبیقی در چهارچوب پارادیم های جدید

گروه مولفان | سلیمان ایران زاده
ناشر: افق دانش
تعداد صفحات: 384

30,000 تومــان

مهارت های عمومی مدیران -جلد 1

گروه مولفان | شهرام میرزایی دریانی| امیر امینی| بهمن نگاهبان بنابی
ناشر: افق دانش
تعداد صفحات: 330

22,000 تومــان

مهارت های عمومی مدیران -جلد 2

گروه مولفان | شهرام میرزایی دریانی| امیر امینی| بهمن نگاهبان بنابی
ناشر: افق دانش
تعداد صفحات: 324

22,000 تومــان

مهارت های عمومی مدیران -جلد 3

گروه مولفان | شهرام میرزایی دریانی| امیر امینی| بهمن نگاهبان بنابی
ناشر: افق دانش
تعداد صفحات: 280

20,000 تومــان

مهارت های عمومی مدیران -جلد 4

گروه مولفان | شهرام میرزایی دریانی| امیر امینی| بهمن نگاهبان بنابی
ناشر: افق دانش
تعداد صفحات: 348

20,000 تومــان

حسابداری مالیاتی از تئوری تا عمل

گروه مولفان | علیرضا فضل زاده| حسن مهدی زاده
ناشر: افق دانش
تعداد صفحات: 452

30,000 تومــان

نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت

گروه مولفان | سلیمان ایران زاده| مرتضی خداخواه املشی
ناشر: افق دانش
تعداد صفحات: 244

15,000 تومــان

  • 1