حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فاشیسم ادبی

گروه مولفان | آراز بارسقیان
ناشر: یکشنبه
تعداد صفحات: 138

17,500تومــان

آدم ها

گروه مولفان | استیون کرم| علی محرابی
ناشر: یکشنبه
تعداد صفحات: 82

11,000تومــان

تشنه در خاک

گروه مولفان | غلامحسین دولت آبادی
ناشر: یکشنبه
تعداد صفحات: 39

5,500 تومــان

قرمز و دو نمایشنامه ی دیگر

گروه مولفان | جان لوگان| آراز بارسقیان| معین محب علیان| غلامحسین دولت آبادی
ناشر: یکشنبه
تعداد صفحات: 116

11,000 تومــان

میس جولی و دو نمایشنامه ی دیگر

گروه مولفان | آوگوست استریندبرگ| نوشین مهران| قاسم نجاری| حنیف میرحسینی| غلامحسین دولت آبادی| آراز بارسقیان
ناشر: یکشنبه
تعداد صفحات: 158

12,500 تومــان

مابین محله ی ریورساید و دیوانگی

گروه مولفان | استیون ادلی گوایرگس| آراز بارسقیان| معین محب علیان
ناشر: یکشنبه
تعداد صفحات: 62

6,000 تومــان

نژاد

گروه مولفان | دیوید ممت| فاطمه خسروی
ناشر: یکشنبه
تعداد صفحات: 64

6,000 تومــان

فراوانی

گروه مولفان | دیوید هیر| حسین پیرنجم الدین
ناشر: یکشنبه
تعداد صفحات: 84

8,000 تومــان

نظریه پردازی در معماری

گروه مولفان | حسنعلی پورمند
ناشر: یکشنبه
تعداد صفحات: 129

14,000 تومــان

عرق

گروه مولفان | لین ناتیج| حسین رحمانی
ناشر: یکشنبه
تعداد صفحات: 90

8,500 تومــان

مجسمه ها

گروه مولفان | جانت نیپریس| فاطمه خسروی| غلامحسین دولت آبادی| آراز بارسقیان
ناشر: یکشنبه
تعداد صفحات: 32

3,000 تومــان

اولئانا

گروه مولفان | دیوید ممت| معین محب علیان| غلامحسین دولت آبادی| آراز بارسقیان
ناشر: یکشنبه
تعداد صفحات: 46

5,000 تومــان