حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

احمد فیلسوف

گروه مولفان | آلن بدیو| فرحناز عطاریان
ناشر: کرگدن
تعداد صفحات: 248

25,000 تومــان

ذهن و همه چیز

گروه مولفان | مقصود فراستخواه
ناشر: کرگدن
تعداد صفحات: 296

30,000 تومــان

گفت و گوی چهار نفره

گروه مولفان | تیموتی ویلیامسن| کامران شهبازی| سعیده بیات
ناشر: کرگدن
تعداد صفحات: 237

25,000 تومــان

مدیران و چالش های تصمیم گیری

گروه مولفان | ماکس اچ. بیزرمن| دان ا. مور| علی سرزعیم
ناشر: کرگدن
تعداد صفحات: 532

50,000 تومــان

سرآغاز و سرانجام هست ها

گروه مولفان | پرویز ضیاء شهابی
ناشر: کرگدن
تعداد صفحات: 124

10,000 تومــان

در باب حرف مفت

گروه مولفان | هری جی فرانکفورت| محسن کرمی
ناشر: کرگدن
تعداد صفحات: 62

8,500 تومــان

مواجهه با داروین

گروه مولفان | عادل زیادت| امیرمحمد گمینی
ناشر: کرگدن
تعداد صفحات: 294

30,000 تومــان

انقلاب علمی

گروه مولفان | استیون شپین| یاسر خوشنویس
ناشر: کرگدن
تعداد صفحات: 280

25,000 تومــان

فضایل ذهن

گروه مولفان | لیندا ترینکاوس زاگزبسکی| امیرحسین خداپرست
ناشر: کرگدن
تعداد صفحات: 504

45,000 تومــان

فیلسوف دانشجو است

گروه مولفان | کریم مجتهدی
ناشر: کرگدن
تعداد صفحات: 240

18,000 تومــان

پوپولیسم ایرانی

گروه مولفان | علی سرزعیم
ناشر: کرگدن
تعداد صفحات: 402

35,000 تومــان

در جست و جوی معنا

گروه مولفان | آزوالد هنفلینگ| امیرحسین خداپرست| غزاله حجتی
ناشر: کرگدن
تعداد صفحات: 288

25,000 تومــان