حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

روابط ایران و ترکیه

گروه مولفان | کاوه بیات
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 212

12,000 تومــان

قفقاز در کشاکش جنگ و انقلاب

گروه مولفان | فیروز کاظم زاده| سیروان خسروزاده
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 556

35,000 تومــان

تاریخچه ارومیه

گروه مولفان | رحمت الله توفیق
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 192

11,000 تومــان

نهضت جنوب

گروه مولفان | منصور نصیری طیبی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 158

10,000 تومــان

مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران

گروه مولفان | یرواند آبراهامیان| سهیلا ترابی فارسانی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 267

16,000 تومــان

خاطرات روزگار سرکشی

گروه مولفان | تقی مکی نژاد| یوسف نیک فام
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 212

12,000 تومــان

تاریخ مکتوم

گروه مولفان | سید مقداد نبوی رضوی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 336

20,000 تومــان

نقد اجتماعی پست مدرنیته بحران های هویت

گروه مولفان | رابرت جی دان| صالح نجفی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 536

25,000 تومــان

کودتای لاهوتی

گروه مولفان | کاوه بیات
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 152

7,000 تومــان

جمهوری آذربایجان

گروه مولفان | محمد امین رسول زاده| تقی سلام زاده
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 152

7,000 تومــان

آلمانی ها در ایران

گروه مولفان | الیور باست| حسین بنی احمد
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 238

10,000 تومــان

دگرگونی بزرگ

گروه مولفان | کارل پولانی| محمد مالجو
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 545

20,000 تومــان