حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

دلوز در قابی دیگر

گروه مولفان | دیمیان ساتون| دیوید مارتین-جونز| مجید پروانه پور| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

11,500 تومــان

دریدا در قابی دیگر

گروه مولفان | کوین مالکوم ریچاردز| فرزاد جابرالانصار| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

11,500 تومــان

مجموعه مقالات اقتصاد هنر ایران

گروه مولفان | محمدرضا مریدی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

22,500 تومــان

اقتصاد هنر معاصر

گروه مولفان | آلسیا زورلونی| لیلا میرصفیان| حمیدرضا شش جوانی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

21,500 تومــان

منار جام

گروه مولفان | محمد خزایی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

12,500 تومــان

سنگ بست، مجموعه ای تاریخی از دوره غزنوی

گروه مولفان | احمد صالحی کاخکی| نجمه موسی تبار
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

10,500 تومــان

آجرستان

گروه مولفان | مهدی مکی نژاد| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

زیبایی شناسی و ذهنیت

گروه مولفان | اندرو بووی| فریبرز مجیدی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 596

27,000 تومــان

ایزدان آب و آبزیان اساطیری

گروه مولفان | امیرحسین ذکرگو| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

نخستین کتیبه ها در معماری دوران اسلامی ایران زمین

گروه مولفان | شیلا بلر| مهدی گلچین عارفی
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 360

42,000 تومــان

پژوهشی در زندگی هنری سلیمان خان امیر قاسم خانی

گروه مولفان | تهمورس شاهرخی| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 112

7,000 تومــان

انسان شناسی هنر

گروه مولفان | رابرت لیتون| اصغر ایزدی جیران| موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 244

14,500 تومــان