حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اصول حسابداری 1

گروه مولفان | شاهرخ انصاری
ناشر: یکان
تعداد صفحات: 438

22,000 تومــان

مدیریت قیمت تمام شده با تاکید بر استراتژی -جلد 1

گروه مولفان | ادوارد بلوچر| حسن مدرکیان
ناشر: یکان
تعداد صفحات: 593

27,000 تومــان

اصول حسابداری 1

گروه مولفان | شاهرخ انصاری
ناشر: یکان
تعداد صفحات: 349

16,000 تومــان

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

گروه مولفان | حسن گیوریان| محمدرضا ربیعی مندجین
ناشر: یکان
تعداد صفحات: 387

18,000 تومــان

مدیریت منابع انسانی پیشرفته -جلد 1

گروه مولفان | اکبر حسن پور| طیبه عباسی
ناشر: یکان
تعداد صفحات: 248

20,000 تومــان

مدیریت منابع انسانی پیشرفته -جلد 1

گروه مولفان | اکبر حسن پور| طیبه عباسی
ناشر: یکان
تعداد صفحات: 247

20,000 تومــان

وب کاوی

گروه مولفان | جواد حسین خانی
ناشر: یکان
تعداد صفحات: 488

23,000 تومــان

داده کاوی

گروه مولفان | جواد حسین خانی
ناشر: یکان
تعداد صفحات: 272

12,000 تومــان

بودجه و بودجه ریزی دولتی در ایران

گروه مولفان | شاهرخ انصاری
ناشر: یکان
تعداد صفحات: 336

10,000 تومــان

فروش، تکنیک ها و کاربردها

گروه مولفان | فردریک آرتور راسل| فرانک هرمن بیچ| ریچارد هوبارت باسکرک| بروس دی باسکرک| بابک مروانی
ناشر: یکان
تعداد صفحات: 390

8,000 تومــان

مدیریت رفتار سازمانی -جلد 1

گروه مولفان | سیروس تدبیری| حسن گیوریان
ناشر: یکان
تعداد صفحات: 148

4,000 تومــان

روش تحقیق در علوم انسانی

گروه مولفان | علی مهدی زاده اشرفی| مهدی حسینی
ناشر: یکان
تعداد صفحات: 295

10,000 تومــان