حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مبانی شناخت هنر و فن موزه و موزه داری

گروه مولفان | رضا حیدری شکیب| الهام میرکمالی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 128

7,500 تومــان

مبانی شناخت رنگرزی سنتی فرش دستباف

گروه مولفان | رضا حیدری شکیب| الهام میرکمالی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 92

10,500 تومــان

مدیریت و رهبری آموزشی

گروه مولفان | عباس خورشیدی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

نظارت و راهنمایی تعلیماتی برای مدارس فردا

گروه مولفان | مظفرالدین واعظی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 368

12,000 تومــان

روابط انسانی در آموزشگاه

گروه مولفان | سید محمد میرکمالی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 360

10,500 تومــان

برنامه ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی

گروه مولفان | علی میرزابیگی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 420

6,900 تومــان

برنامه ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی

گروه مولفان | علی میرزابیگی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 420

18,000 تومــان

فلسفه مدیریت

گروه مولفان | سید محمد میرکمالی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 376

12,000 تومــان

رفتار شهروندی سازمانی

گروه مولفان | مهدی سبحانی نژاد| علیرضا یوزباشی| کریم شاطری
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 300

5,000 تومــان

مدیریت دانش

گروه مولفان | گیلبرت پرو بست| اشتفن راوب| کای رومهارت| علی حسینی خواه
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 387

4,000 تومــان

تشخیص و درمان اختلالات روان شناختی کودک و نوجوان

گروه مولفان | مهرداد افتخار اردبیلی| محمد خدایاری فرد| محسن شکوهی یکتا
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 448

4,000 تومــان

سنجش هوش کودکان با آزمون نقاشی آدمک

گروه مولفان | پریچهر به کیش
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 140

1,500 تومــان