حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مبانی شناخت هنر و فن موزه و موزه داری

گروه مولفان | رضا حیدری شکیب| الهام میرکمالی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 128

7,500 تومــان

مبانی شناخت رنگرزی سنتی فرش دستباف

گروه مولفان | رضا حیدری شکیب| الهام میرکمالی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 92

10,500 تومــان

روش ها و فنون تدریس

گروه مولفان | عباس خورشیدی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 300

17,500 تومــان

مدیریت و رهبری آموزشی

گروه مولفان | عباس خورشیدی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: None

5,000 تومــان

نظارت و راهنمایی تعلیماتی برای مدارس فردا

گروه مولفان | مظفرالدین واعظی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 368

12,000 تومــان

کودک، نوجوان و معنویت

گروه مولفان | باقر غباری بناب| رویا راقبیان
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 280

3,200 تومــان

روابط انسانی در آموزشگاه

گروه مولفان | سید محمد میرکمالی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 360

17,500 تومــان

برنامه ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی

گروه مولفان | علی میرزابیگی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 420

6,900 تومــان

برنامه ریزی درسی و طرح درس در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی

گروه مولفان | علی میرزابیگی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 420

18,000 تومــان

نگاهی نو به آموزش بزرگسالان

گروه مولفان | محمدحسن میرزامحمدی| طاهره ظفری پور
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 232

3,500 تومــان

راهبرد های تدریس برای یادگیری فعال

گروه مولفان | دانا واکر تیلستون| عباس خورشیدی| احمد سلمانی قهیازی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 136

2,000 تومــان

تکنولوژی آموزشی

گروه مولفان | هاشم محسنی زنوزی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 228

4,000 تومــان