حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

راهنمای تدوین رساله و پایان نامه تحصیلی

گروه مولفان | عباس خورشیدی| حمیدرضا قریشی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 384

18,000 تومــان

رفتار و روابط در سازمان و مدیریت

گروه مولفان | سید محمد میرکمالی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 472

25,000 تومــان

مبانی شناخت رنگرزی سنتی فرش دستباف

گروه مولفان | رضا حیدری شکیب| الهام میرکمالی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 92

10,500 تومــان

مبانی شناخت هنر و فن موزه و موزه داری

گروه مولفان | رضا حیدری شکیب| الهام میرکمالی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 128

7,500 تومــان

فلسفه مدیریت

گروه مولفان | سید محمد میرکمالی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 376

20,000 تومــان

نظارت و راهنمایی تعلیماتی برای مدارس فردا

گروه مولفان | مظفرالدین واعظی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 368

12,000 تومــان

تفکر شفاف و خلاق

گروه مولفان | هربرت اس کیندلر| علی میرزابیگی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 112

3,500 تومــان

روابط انسانی در آموزشگاه

گروه مولفان | سید محمد میرکمالی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 360

17,500 تومــان

مهارت های زندگی -جلد 1

گروه مولفان | عباس خورشیدی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 180

3,500 تومــان

مهارت های زندگی -جلد 2

گروه مولفان | عباس خورشیدی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 160

3,200 تومــان

مهارت های زندگی -جلد 3

گروه مولفان | عباس خورشیدی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 160

3,200 تومــان

نظارت جهانی بانک ها اصول و راهبردها

گروه مولفان | هایدی ام. اسکونر| مایکل دبلیو. تیلور| رویا جعفرزاده
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 160

3,500 تومــان