حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

روش های پژوهشی در علوم انسانی

گروه مولفان | عباس خورشیدی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 493

40,000 تومــان

راهنمای تدوین رساله و پایان نامه تحصیلی

گروه مولفان | عباس خورشیدی| حمیدرضا قریشی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 384

18,000 تومــان

رفتار و روابط در سازمان و مدیریت

گروه مولفان | سید محمد میرکمالی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 472

25,000 تومــان

مبانی شناخت رنگرزی سنتی فرش دستباف

گروه مولفان | رضا حیدری شکیب| الهام میرکمالی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 92

10,500 تومــان

مبانی شناخت هنر و فن موزه و موزه داری

گروه مولفان | رضا حیدری شکیب| الهام میرکمالی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 128

7,500 تومــان

تئوری های مدیریت و رهبری

گروه مولفان | عباس خورشیدی| حسین ذوالفقاری
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 424

20,000 تومــان

فلسفه مدیریت

گروه مولفان | سید محمد میرکمالی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 376

12,000 تومــان

نظارت و راهنمایی تعلیماتی برای مدارس فردا

گروه مولفان | مظفرالدین واعظی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 368

12,000 تومــان

تفکر شفاف و خلاق

گروه مولفان | هربرت اس کیندلر| علی میرزابیگی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 112

3,500 تومــان

روابط انسانی در آموزشگاه

گروه مولفان | سید محمد میرکمالی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 360

30,000 تومــان

جامعه شناسی آموزش و پرورش

گروه مولفان | مهدی سبحانی نژاد| کاظم منافی شرف آباد
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 436

8,000 تومــان

مهارت های زندگی -جلد 1

گروه مولفان | عباس خورشیدی
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 180

3,500 تومــان