حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مدیریت کلاس تحولی

گروه مولفان | جان شیندلر| لیلا مقتدایی| رضا هویدا| سید علی سیادت
ناشر: یارمانا
تعداد صفحات: 232

18,000 تومــان

مصرف

گروه مولفان | محمدرضا حیدری| زهرا عسگری
ناشر: یارمانا
تعداد صفحات: 102

7,000 تومــان

بازی های آموزشی برای پرورش حواس پنجگانه -جلد 2

گروه مولفان | منیره عابدی درچه| پریسا جعفری| محبوبه صاحبی اصفهانی
ناشر: یارمانا
تعداد صفحات: 117

10,000تومــان

بازی های آموزشی برای انتقال مضامین دینی -جلد 2

گروه مولفان | مهدیه کشانی| منیره عابدی درچه
ناشر: یارمانا
تعداد صفحات: 115

10,000تومــان

بازی های آموزشی برای تقویت هوش شناختی (آی کیو) -جلد 2

گروه مولفان | منیره عابدی درچه| راضیه بدیعیان| رضاعلی نوروزی
ناشر: یارمانا
تعداد صفحات: 119

10,000تومــان

بازی های آموزشی برای تقویت هوش شناختی -جلد 1

گروه مولفان | منیره عابدی درچه| راضیه بدیعیان| رضاعلی نوروزی
ناشر: یارمانا
تعداد صفحات: 118

10,000تومــان

بازی های آموزشی برای پرورش صفات اخلاقی

گروه مولفان | مهدیه کشانی| منیره عابدی درچه| رضاعلی نوروزی
ناشر: یارمانا
تعداد صفحات: 120

10,000تومــان

بازی های آموزشی برای انتقال مضامین دینی -جلد 1

گروه مولفان | مهدیه کشانی| منیره عابدی درچه
ناشر: یارمانا
تعداد صفحات: 120

10,000تومــان

رابطه ی عاطفی

گروه مولفان | محمد بی باک
ناشر: یارمانا
تعداد صفحات: 144

10,000تومــان

بازی های آموزشی برای پرورش حواس پنجگانه -جلد 1

گروه مولفان | منیره عابدی درچه| پریسا جعفری| محبوبه صاحبی اصفهانی
ناشر: یارمانا
تعداد صفحات: 118

10,000تومــان

هوش برتر

گروه مولفان | پریسا جعفری| داود حاج خدادادی
ناشر: یارمانا
تعداد صفحات: 112

20,000تومــان

هوش برتر

گروه مولفان | ریحانه رامشگر| سمیه جابری
ناشر: یارمانا
تعداد صفحات: 108

18,000تومــان