حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

فرهنگ و هنرو ادبیات ایران و جهان

گروه مولفان | نظام الدین نوری کوتنائی
ناشر: یادواره اسدی
تعداد صفحات: 810

50,000 تومــان

ایمنی و حفاظت فنی

گروه مولفان | نادر نبهانی
ناشر: یادواره اسدی
تعداد صفحات: 285

15,000 تومــان

مدیریت منابع انسانی

گروه مولفان | عبدالحمید حاجی پور
ناشر: یادواره اسدی
تعداد صفحات: 288

15,000 تومــان

حقوق تجارت

گروه مولفان | عبدالحمید حاجی پور| امیر حاجی پور شوشتری
ناشر: یادواره اسدی
تعداد صفحات: 285

12,000 تومــان

دنیای جواهرات -مجموعه 5 جلدی

گروه مولفان | بهرام صالحی| باربارا ولتر
ناشر: یادواره اسدی
تعداد صفحات: 106

200,000 تومــان

اصول پیشرفته ساخت طلا در استاندارد جواهرات

گروه مولفان | بهرام صالحی
ناشر: یادواره اسدی
تعداد صفحات: None

70,000 تومــان

دنیای جواهرات -جلد 2

گروه مولفان | داریوش ادیب
ناشر: یادواره اسدی
تعداد صفحات: 0

220,000 تومــان

فرهنگ جامع فرش یادواره

گروه مولفان | احمد دانشگر| محمود فرشچیان| ابوالفتح رسام عرب زاده| اکبر مهدی یی
ناشر: یادواره اسدی
تعداد صفحات: 330

50,000 تومــان

  • 1