حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ریاضی عمومی 2

گروه مولفان | اسماعیل یوسفی| ناصر عزیزی| حمیدرضا خاتمی
ناشر: هیمه
تعداد صفحات: 309

45,000 تومــان

حساب دیفرانسیل و انتگرال (1)

گروه مولفان | نجمه ملک محمدی| شوکت حاجی ابوکهکی| ناهید ستوده صادق
ناشر: هیمه
تعداد صفحات: 150

19,000 تومــان

آموزش SQL با Microsoft SQL Server 2016

گروه مولفان | فریبا صالحی
ناشر: هیمه
تعداد صفحات: 218

28,000 تومــان

استراتژی عصب پایه

گروه مولفان | نیما اسکندری نیا| احمد ابوالحسنی رنجبر
ناشر: هیمه
تعداد صفحات: 85

9,500 تومــان

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1

گروه مولفان | حمیدرضا خاتمی| اسماعیل یوسفی| بلال کریمی
ناشر: هیمه
تعداد صفحات: 218

22,000 تومــان

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (2)

گروه مولفان | حمیدرضا خاتمی| اسماعیل یوسفی| بلال کریمی
ناشر: هیمه
تعداد صفحات: 262

35,000 تومــان

ریاضی عمومی

گروه مولفان | مهدی امیرمیاندرق| محمد محمودی| علیرضا عمرانی
ناشر: هیمه
تعداد صفحات: 306

30,000 تومــان

مسائل برگزیده معادلات دیفرانسیل

گروه مولفان | محمد غلامیان| یاسر رستمی| اسدالله یوسفی
ناشر: هیمه
تعداد صفحات: 274

17,000 تومــان

معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن

گروه مولفان | اسماعیل یوسفی| ناصر عزیزی
ناشر: هیمه
تعداد صفحات: 410

22,000 تومــان

مبانی زمین شناسی

گروه مولفان | ژیلبر بوایو| فیلیپ هوشون| ایو لاگابریل| تیمور نیک نیا| محمود علیمردانی
ناشر: هیمه
تعداد صفحات: 133

8,500 تومــان

مسائل برگزیده ریاضی عمومی

گروه مولفان | حمیدرضا خاتمی| محمد غلامیان| یاسر رستمی
ناشر: هیمه
تعداد صفحات: 248

17,500 تومــان

ریاضی عمومی 2

گروه مولفان | محمد محمودی| طیبه حجاری| مهدی امیرمیاندرق
ناشر: هیمه
تعداد صفحات: 304

14,000 تومــان