حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بازاریابی چریکی برای شکارچیان شغل

گروه مولفان | جی کنراد لوینسون| دیوید پری| هومن هاتفی پور| پریسا جعفری
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 128

12,500 تومــان

اصول علم اقتصاد 1

گروه مولفان | فهیمه حسنوی
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 255

30,000 تومــان

مدیریت سرمایه گذاری در بازار سرمایه مبتنی بر ریسک و بازده

گروه مولفان | محمد قجر| مهران علایی
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 164

16,500 تومــان

اصول حسابداری 1

گروه مولفان | مهدی فلاح| مهرداد بنداری| هومن بزرگی چم
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 324

30,000 تومــان

اصول علم اقتصاد (2)

گروه مولفان | محمد قجر| سودابه جمال اف
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 288

22,500 تومــان

مدیریت دانش بستر موفقیت در سازمان ها

گروه مولفان | رضا حسنوی| پیمان اخوان| محمدابراهیم سنجقی
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 240

15,000 تومــان

چگونه یک برنامه کسب و کار بنویسیم

گروه مولفان | برایان فینچ| مهران علایی
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 214

16,500 تومــان

کارآفرینی و کسب و کار

گروه مولفان | مهران علایی
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 184

16,500 تومــان

پول، ارز و بانکداری

گروه مولفان | محمد قجر| ابراهیم سری دیوشلی
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 272

30,000 تومــان

کارآفرینی و پروژه

گروه مولفان | سودابه جمال اف| حمید محمدعلیان
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 232

15,000 تومــان

رقابت پذیری در مدیریت زنجیره تامین صنایع

گروه مولفان | پریسا شاه نظری شاهرضایی| محمد فلاح
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 216

16,500 تومــان

مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده

گروه مولفان | سید فرهاد افتخارزاده| فاطمه سلطانی
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 202

16,500 تومــان