حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

اصول علم اقتصاد (2)

گروه مولفان | محمد قجر| سودابه جمال اف
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 288

22,500تومــان

اصول حسابداری 1

گروه مولفان | مهدی فلاح| فرامرز نیازی| محمد رضا بختیاری
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 260

23,000 تومــان

مدیریت سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار

گروه مولفان | محمد قجر| مهران علایی| کیانوش بهلولی
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 262

16,500 تومــان

امور مالی بین الملل

گروه مولفان | محمد قجر| مهران علایی
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 326

16,500 تومــان

اصول علم اقتصاد 2

گروه مولفان | محمد قجر| مهرداد بنداری| فهیمه حسنوی
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 200

10,000 تومــان

اصول علم اقتصاد 1

گروه مولفان | محمد قجر| مهرداد بنداری| مریم همتی
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 184

15,000 تومــان

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

گروه مولفان | محمد قجر| منوچهر حاضر| مهرداد بنداری
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 224

16,500 تومــان

اقتصاد بخش عمومی و حدود وظایف دولت ها

گروه مولفان | سید فرزاد هاشمی| محمد قجر| مهرداد بنداری
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 176

10,000 تومــان

مبانی تحقیق در عملیات

گروه مولفان | علی اصغر انواری رستمی| مهرداد بنداری| داود خسروانجم
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 288

12,500 تومــان

بازار پول و سرمایه

گروه مولفان | محمد قجر| منوچهر حاضر| مهرداد بنداری
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 200

16,500 تومــان

کلیات علم اقتصاد

گروه مولفان | محمد قجر| مهرداد بنداری
ناشر: هوشمند تدبیر
تعداد صفحات: 310

16,500تومــان

  • 1