حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

عکاسی دیجیتال

گروه مولفان | آرو ین آذرگین
ناشر: هودین
تعداد صفحات: 248

10,000 تومــان

حل تحلیلی کامل مسائل طراحی اجزای ماشین شیگلی -جلد 2

گروه مولفان | حمید قاسمی| شکوفه خسروی زاده| ساسان خلج| مهدی بقایی| محمد حسین چیت ساز
ناشر: هودین
تعداد صفحات: 294

12,000 تومــان

حل تحلیلی کامل مسائل طراحی اجزای ماشین شیگلی -جلد 1

گروه مولفان | حمید قاسمی| شکوفه خسروی زاده| ساسان خلج| مهدی بقایی| محمد حسین چیت ساز
ناشر: هودین
تعداد صفحات: 658

20,000 تومــان

خوشبختی در یک کلام

گروه مولفان | اندرو ماتیوز| علیرضا واعظ شوشتری| محمد رضا قرائتی
ناشر: هودین
تعداد صفحات: 132

6,000 تومــان

حل تحلیلی کامل مسائل دینامیک مریام -جلد 2

گروه مولفان | شکوفه خسروی زاده| حمید قاسمی| مهدی بقایی| مرتضی جعفری| ابوالحسن مبشری| احمد ناصری| جیمز لیثرب مریام
ناشر: هودین
تعداد صفحات: 468

13,000 تومــان

حل تحلیلی کامل مسائل دینامیک مریام -جلد 1

گروه مولفان | شکوفه خسروی زاده| حمید قاسمی| مهدی بقایی| مرتضی جعفری| ابوالحسن مبشری| احمد ناصری| جیمز لیثرب مریام
ناشر: هودین
تعداد صفحات: 452

12,000 تومــان

پاسخ

گروه مولفان | جان آساراف| موری اسمیت| میرجواد سید حسینی| زهرا امامی
ناشر: هودین
تعداد صفحات: 422

7,000 تومــان

365 جمله جاودانه برای هر روز سال

گروه مولفان | سمیه زارعی
ناشر: هودین
تعداد صفحات: 124

1,200 تومــان

  • 1