حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مرد کوچک و سه نمایشنامه دیگر

گروه مولفان | جان گالزورتی
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 112

8,000 تومــان

معده وهمی بصری

گروه مولفان | مجید یگانه
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 72

8,500 تومــان

اقتباس در سینما

گروه مولفان | فردریک سابورو| عظیم جابری
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 134

11,000 تومــان

خانواده ی گیتری

گروه مولفان | اریک-امانوئل اشمیت| ساناز سهرابی
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 80

8,500 تومــان

نمایش یک رویا

گروه مولفان | آوگوست استریندبرگ| جواد عاطفه
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 152

13,500 تومــان

اشتعال

گروه مولفان | سوزان کالینز| شبنم سعادت
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 408

36,000 تومــان

پنهان خانه ی پنج در و واقعه در مجلس سودابه خوانی

گروه مولفان | حسین کیانی| محمد یعقوبی
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 104

9,500 تومــان

تنهایی اعداد اول

گروه مولفان | پائولو جوردانو| بهاره مهر نژاد
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 120

11,000 تومــان

عطر غریب غزال مشرق ها

گروه مولفان | قاسم آهنین جان
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 120

8,800 تومــان

پرسه های موازی

گروه مولفان | پیام لاریان
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 56

7,500 تومــان

ده فرزند هرگز نداشته ی خانم مینگ

گروه مولفان | اریک-امانوئل اشمیت| فهیمه موسوی
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 88

8,500 تومــان

پاریا و قوی تر

گروه مولفان | آوگوست استریندبرگ| جواد عاطفه
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 64

7,500 تومــان