حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بوطیقای نو و هزار و یک شب

گروه مولفان | جواد اسحاقیان
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 360

33,000 تومــان

سنگ و سپر

گروه مولفان | صمد طاهری
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 233

20,000 تومــان

راه تنگ اُکوُ

گروه مولفان | باشو ماتسو ئو| قدرت الله ذاکری
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 103

9,000تومــان

خشکسالی و دروغ

گروه مولفان | محمد یعقوبی
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 176

8,000تومــان

تحلیل هایی بر تئاتر معاصر

گروه مولفان | فرانک اورار| کریستین بارون| وحید نژاد محمد
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 268

24,000تومــان

در لفافی ساده

گروه مولفان | جان آزبرن| سمیه نصراللهی| میرعلیرضا دریابیگی
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 68

7,000تومــان

به عقب نگریستن اورفیوس

گروه مولفان | بختیار علی| سردار محمدی
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 306

22,000تومــان

هویت

گروه مولفان | مشهود محسنیان
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 62

8,000تومــان

آخرین روزهای زندگی هلاله

گروه مولفان | عطا نهائی| رضا کریم مجاور
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 308

27,000تومــان

به دور از تعصب

گروه مولفان | هنریک سینکیویچ| آیین قبادی
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 412

35,000تومــان

این سر، که نشان سرپرستی است!

گروه مولفان | سروش مظفر مقدم
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 62

8,000تومــان

واسطه ی ازدواج

گروه مولفان | تورنتون نیون وایلدر| مهتاب صفدری
ناشر: افراز
تعداد صفحات: 132

12,000تومــان