حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نورپردازی نواحی شهری

گروه مولفان | کریستا وان سانتن| کاوه احمدیان تازه محله| پریسا مقصود
ناشر: هنر معماری قرن
تعداد صفحات: None

27,000 تومــان

این، تفکر طراحی خدمات است

گروه مولفان | مارک اشتیکدورن| یاکوب اشنایدر| حمیدرضا حاجی حسینی گزستانی| سعید رحیمی نژاد
ناشر: هنر معماری قرن
تعداد صفحات: None

45,000 تومــان

رنگ مدرن

گروه مولفان | سارا لینچ| فرید عابدین شیرازی
ناشر: هنر معماری قرن
تعداد صفحات: 143

32,000 تومــان

طراحی کتابخانه (در ایران و جهان)

گروه مولفان | شهریار خانی زاد| آبتین گلکار| الناز رحیمی
ناشر: هنر معماری قرن
تعداد صفحات: 298

38,000 تومــان

لوکوربوزیه

گروه مولفان | ژان-لوئی کوئن| علیرضا سیداحمدیان
ناشر: هنر معماری قرن
تعداد صفحات: 96

7,800 تومــان

میس وان در روهه

گروه مولفان | شهریار خانی زاد| حمید خداپناهی| فرزانه احسانی موید
ناشر: هنر معماری قرن
تعداد صفحات: 220

28,000 تومــان

طراحی فضاهای فرهنگی در ایران و جهان

گروه مولفان | شهریار خانی زاد| فرزانه احسانی موید| الناز رحیمی| معصومه شمس الدینی
ناشر: هنر معماری قرن
تعداد صفحات: 320

64,000 تومــان

تار و پود و هنوز ... سرگذشت من و معماری ما

گروه مولفان | سید علی اکبر صارمی
ناشر: هنر معماری قرن
تعداد صفحات: 288

32,000 تومــان

هنرهای زیبا 1348- 1319

گروه مولفان | حمیدرضا انصاری
ناشر: هنر معماری قرن
تعداد صفحات: 265

60,000 تومــان

اصول و مبانی طراحی منظر شهری

گروه مولفان | فرانک سیف الدینی
ناشر: هنر معماری قرن
تعداد صفحات: None

30,000 تومــان

طراحی فضاهای تجاری

گروه مولفان | الناز رحیمی| حمید خداپناهی
ناشر: هنر معماری قرن
تعداد صفحات: 252

30,000تومــان

گزیده ای از مبلمان شهری

گروه مولفان | کارلس بروتو| خاکوبو کروئل| محمدعلی حسین| حامد خدادادی علی آبادی| مجتبی حسین
ناشر: هنر معماری قرن
تعداد صفحات: None

30,000 تومــان