حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بی بی و بابا

گروه مولفان | مصطفی رحماندوست| نیلوفر میرمحمدی
ناشر: همشهری
تعداد صفحات: 24

5,000 تومــان

تلالو نور

گروه مولفان | مجید معارف
ناشر: همشهری
تعداد صفحات: 148

8,000 تومــان

مدیریت پوشش خبری بحران در رسانه های حرفه ای

گروه مولفان | اکبر نصراللهی
ناشر: همشهری
تعداد صفحات: 352

18,000 تومــان

دکمه هایی که بسته نمی شوند

گروه مولفان | صدف کوه کن
ناشر: همشهری
تعداد صفحات: 120

8,000 تومــان

33 سوالی که در مراسم خواستگاری باید بپرسید

گروه مولفان | سارا هاشمی نیک
ناشر: همشهری
تعداد صفحات: 124

5,000 تومــان

تبلیغات و اقناع

گروه مولفان | گارث جاوئت| ویکتوریا اودانل| حسین افخمی
ناشر: همشهری
تعداد صفحات: 457

18,000 تومــان

فرزندپروری در عصر رسانه

گروه مولفان | گلوریا دگائتانو| محمدرضا رستمی| فروغ ادریسی
ناشر: همشهری
تعداد صفحات: 274

14,000 تومــان

نظریه های رسانه

گروه مولفان | سید محمد مهدی زاده
ناشر: همشهری
تعداد صفحات: 360

15,000 تومــان

بالش کپله

گروه مولفان | سوسن طاقدیس| سید حسن موسوی
ناشر: همشهری
تعداد صفحات: 12

3,000 تومــان

جامه های سفیر

گروه مولفان | مصطفی بالعل| صابر مقدمی
ناشر: همشهری
تعداد صفحات: 112

6,500 تومــان

90 دقیقه ای که زندگی تان را عوض می کند

گروه مولفان | ال پراکاش| فاطمه وفایی زاده
ناشر: همشهری
تعداد صفحات: 203

11,500 تومــان

گفتارهایی در روزنامه نگاری شهروندی

گروه مولفان | استوارت آلن| محمود سلطان آبادی| امید جهانشاهی
ناشر: همشهری
تعداد صفحات: 144

18,000 تومــان