حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کتاب بزرگ استعاره های ACT

گروه مولفان | جیل ا. استودارد| نیلوفر آفری| استیون سی هیز| رمضان حسن زاده
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 280

15,000 تومــان

روان شناسی اجتماعی کاربردی

گروه مولفان | برام بونک| مارک وان ووخت| مجید صفاری| پرستو حسن زاده
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 218

12,000 تومــان

دانش آموزان استثنایی

گروه مولفان | دانیل هالاهان| جیمز ام کافمن| حمید علیزاده
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 852

40,000 تومــان

آزمونهای روانشناختی

گروه مولفان | محمود ساعتچی
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 394

20,000 تومــان

نظریه های یادگیری

گروه مولفان | دیل شونک| یوسف کریمی
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 876

40,000 تومــان

درمان مشکلات جنسی -جلد 1

گروه مولفان | ساندرا ریزا لیبلوم| محمد باقر کجباف| مجتبی طغیانی
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 232

12,000 تومــان

آسیب شناسی روانی -جلد 2

گروه مولفان | آن ام. کرینگ| مهدی دهستانی| حمیدرضا حسین شاهی برواتی
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 504

26,000 تومــان

رهبری آموزشی

گروه مولفان | رابرت اچ. پالستینی| علی علاقه بند
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 136

6,000 تومــان

انگیزش و هیجان

گروه مولفان | جان مارشال ریو| یحیی سیدمحمدی
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 566

34,000 تومــان

نظریه ها و نظامهای روان شناسی

گروه مولفان | رابرت ویلیام لاندین| یحیی سیدمحمدی
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 414

19,000 تومــان

مبانی برنامه ریزی آموزشی

گروه مولفان | یحیی فیوضات
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 192

10,000 تومــان

نظریه های روان درمانی و مشاوره

گروه مولفان | کارول شاو آستد| مهرداد فیروزبخت
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 826

35,000 تومــان