حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

انگیزش و هیجان

گروه مولفان | جان مارشال ریو| یحیی سیدمحمدی
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 566

34,000 تومــان

نظریه ها و نظامهای روان شناسی

گروه مولفان | رابرت ویلیام لاندین| یحیی سیدمحمدی
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 414

19,000 تومــان

مبانی برنامه ریزی آموزشی

گروه مولفان | یحیی فیوضات
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 192

10,000 تومــان

نظریه های روان درمانی و مشاوره

گروه مولفان | کارول شاو آستد| مهرداد فیروزبخت
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 826

35,000 تومــان

روان شناسی تربیتی کاربردی

گروه مولفان | اسماعیل سعدی پور
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 800

40,000 تومــان

نگرش و تغییر نگرش

گروه مولفان | یوسف کریمی
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 168

8,000 تومــان

فارسی عمومی

گروه مولفان | کامل احمدنژاد| علی ایمانی
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 232

11,000 تومــان

روش تحقیق آمیخته

گروه مولفان | علی دلاور| شیرین کوشکی
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 230

11,000 تومــان

روانشناسی صنعتی و سازمانی

گروه مولفان | محمود ساعتچی
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 442

22,000 تومــان

روان شناسی تربیتی

گروه مولفان | اسماعیل سعدی پور
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 514

24,000 تومــان

روانشناسی شخصیت

گروه مولفان | یوسف کریمی
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 324

16,000 تومــان

مشاوره مدرسه

گروه مولفان | تامارا دیویس| کیانوش زهراکار| زهرا کهلوئی
ناشر: ویرایش
تعداد صفحات: 496

22,000 تومــان