حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

پرسش رسانه پاسخ مسئولانه

گروه مولفان | فریبا شایگان
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل تبلیغات، معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی
تعداد صفحات: 248

3,000 تومــان

حقوق روزنامه نگاران در سرزمین های عربی

گروه مولفان | سلیمان صالح| سعید طبیبی| محسن رضوانی
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل تبلیغات، معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی
تعداد صفحات: 356

4,000 تومــان

درآمدی بر مطالعات ارتباطی

گروه مولفان | جان فیسک| مهدی غبرایی
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل تبلیغات، معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی
تعداد صفحات: 291

3,000 تومــان

حقوق ارتباطات

گروه مولفان | کاظم معتمدنژاد| رویا معتمدنژاد
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل تبلیغات، معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی
تعداد صفحات: 582

5,000 تومــان

روزنامه نگاری و روزنامه داری

گروه مولفان | حسین انتظامی
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل تبلیغات، معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی
تعداد صفحات: 160

2,500 تومــان

حقوق حرفه ای روزنامه نگاران -جلد 1

گروه مولفان | کاظم معتمدنژاد| رویا معتمدنژاد
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل تبلیغات، معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی
تعداد صفحات: 450

3,500 تومــان

رسانه ها و بازنمایی

گروه مولفان | محمد مهدی زاده
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل تبلیغات، معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی
تعداد صفحات: 182

2,000 تومــان

فتوژورنالیسم -جلد 1

گروه مولفان | کنت کوبر| اسماعیل عباسی
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل تبلیغات، معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی
تعداد صفحات: 404

15,000 تومــان

آداب مصاحبه مطبوعاتی

گروه مولفان | سالی آدافر| وینفورد هیکس| محمد فکورپور
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل تبلیغات، معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی
تعداد صفحات: 298

2,300 تومــان

تحقیق در جامعه اطلاعاتی

گروه مولفان | هیو مکی| وندی میپلز| پل رنلدز| رامین کریمیان| رامین کریمیان
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل تبلیغات، معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی
تعداد صفحات: 205

2,000 تومــان

  • 1