حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

نمونه آزمونهای تضمینی و برگزار شده استخدامی شرکت ملی نفت ایران

گروه مولفان | محسن ناظمی| مریم ساریخانی| فاطمه ساریخانی
ناشر: واژگان
تعداد صفحات: 512

40,000 تومــان

نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی پرستاری

گروه مولفان | محمد علی عزیزی| مریم ساریخانی| فاطمه ساریخانی
ناشر: واژگان
تعداد صفحات: 304

30,000 تومــان

مفاهیم اساسی و پیشرفته در خط مشی گذاری عمومی

گروه مولفان | فتاح شریف زاده| جواد معدنی
ناشر: واژگان
تعداد صفحات: 386

17,500 تومــان

استراتژی (فرآیند، محتوا، زمینه)

گروه مولفان | عمر بن ابراهیم خیام| دانش نظری| محمد هوشمند
ناشر: واژگان
تعداد صفحات: 1266

55,000 تومــان

اصول و مبانی الکترونیک

گروه مولفان | مایکل تولی| رضا خوش کیش
ناشر: واژگان
تعداد صفحات: 352

20,000 تومــان

مدیریت منابع انسانی پیشرفته با رویکرد استراتژیک

گروه مولفان | ناصر پورصادق| تورج مهدیزاده
ناشر: واژگان
تعداد صفحات: 420

22,000 تومــان

کتاب آموزشی protel 99 se

گروه مولفان | رضا خوش کیش
ناشر: واژگان
تعداد صفحات: 480

18,000 تومــان

آموزش کاربردی Excel 2013

گروه مولفان | کرتیس فرای| یاسمن رضایی
ناشر: واژگان
تعداد صفحات: 312

13,000 تومــان

HTML درک تا طراحی وب

گروه مولفان | ویکی کاکس| الیزابت آیسنر ردینگ| احمد خزائل
ناشر: واژگان
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

راهنمای مطالعه گواهینامه مایکروسافت + CompTIA Network

گروه مولفان | گلن ای کلارک| ابوالقاسم ایمان پور
ناشر: واژگان
تعداد صفحات: 824

25,000 تومــان

مرجع تصویری Auto Cad Land Development

گروه مولفان | بابک تاتوره
ناشر: واژگان
تعداد صفحات: 288

8,000 تومــان

  • 1