حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سیستم های کنترل تطبیقی

گروه مولفان | محمد باقر منهاج
ناشر: نهر دانش
تعداد صفحات: 650

34,000 تومــان

کنترل فازی

گروه مولفان | محمد باقر منهاج| یاسر شکری کلاندرق
ناشر: نهر دانش
تعداد صفحات: 440

22,000 تومــان

ماشینهای الکتریکی -جلد 1

گروه مولفان | مهرداد عابدی
ناشر: نهر دانش
تعداد صفحات: 409

21,000 تومــان

MATLAB ابزاری برای مهندسین فردا -جلد 2

گروه مولفان | فرهاد شریف| مهدی مصطفاییان
ناشر: نهر دانش
تعداد صفحات: 380

10,800 تومــان

اصول سیستم های راداری

گروه مولفان | ایاز قربانی
ناشر: نهر دانش
تعداد صفحات: 395

16,500 تومــان

ماشینهای الکتریکی -جلد 2

گروه مولفان | مهرداد عابدی
ناشر: نهر دانش
تعداد صفحات: 383

14,800 تومــان

عملیات واحد -جلد 2

گروه مولفان | رابرت اوالد تریبال| پریسا زینی
ناشر: نهر دانش
تعداد صفحات: 699

31,000 تومــان

مدارهای الکتریکی I -جلد 1

گروه مولفان | مهرداد عابدی| رها عابدی
ناشر: نهر دانش
تعداد صفحات: None

35,000 تومــان

ماشینهای الکتریکی -جلد 6

گروه مولفان | مهرداد عابدی
ناشر: نهر دانش
تعداد صفحات: 361

14,000 تومــان

سیستم های قدرت الکتریکی -جلد 1

گروه مولفان | مهرداد عابدی
ناشر: نهر دانش
تعداد صفحات: 606

24,000 تومــان

سیستم های قدرت الکتریکی -جلد 2

گروه مولفان | مهرداد عابدی
ناشر: نهر دانش
تعداد صفحات: 598

27,000 تومــان

مدارهای الکتریکی I -جلد 2

گروه مولفان | مهرداد عابدی| رها عابدی
ناشر: نهر دانش
تعداد صفحات: 795

28,500 تومــان