حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس
  • 1

فهم فرایند تحول اقتصادی

گروه مولفان | داگلاس سسیل نورث| میرسعید مهاجرانی| زهرا فرضی زاده میاندهی
ناشر: نهادگرا (وابسته به موسسه مطالعات دین و اقتصاد)
تعداد صفحات: 244

20,000 تومــان

بازگشت «از» بهشتی، بازگشت «به» بهشتی

گروه مولفان | محمد سروش
ناشر: نهادگرا (وابسته به موسسه مطالعات دین و اقتصاد)
تعداد صفحات: 208

15,000 تومــان

نظریه ارزش

گروه مولفان | ژرار دوبرو| حسین راغفر| کبری سنگری مهذب
ناشر: نهادگرا (وابسته به موسسه مطالعات دین و اقتصاد)
تعداد صفحات: 170

17,000 تومــان

تحولات تکنولوژی و آینده توسعه در ایران

گروه مولفان | فرشاد مومنی| سعید نایب
ناشر: نهادگرا (وابسته به موسسه مطالعات دین و اقتصاد)
تعداد صفحات: 176

14,000 تومــان

میر نامیرا

گروه مولفان | میکائیل عظیمی| فرشاد مومنی
ناشر: نهادگرا (وابسته به موسسه مطالعات دین و اقتصاد)
تعداد صفحات: 200

18,000 تومــان

آزادی مترقی در اندیشه شهید بهشتی

گروه مولفان | رحمت مهدوی
ناشر: نهادگرا (وابسته به موسسه مطالعات دین و اقتصاد)
تعداد صفحات: 368

20,000 تومــان

اقتصاد ایران در دوران دولت ملی

گروه مولفان | فرشاد مومنی| بهرام نقش تبریزی
ناشر: نهادگرا (وابسته به موسسه مطالعات دین و اقتصاد)
تعداد صفحات: 217

20,000 تومــان

بنیان های نهادی اقتصاد آزاد

گروه مولفان | محمد قلی یوسفی
ناشر: نهادگرا (وابسته به موسسه مطالعات دین و اقتصاد)
تعداد صفحات: 274

15,000 تومــان

معماری اختیار یا سرنوشت

گروه مولفان | لئون کریه| مهرداد قیومی بیدهندی
ناشر: نهادگرا (وابسته به موسسه مطالعات دین و اقتصاد)
تعداد صفحات: 246

12,500 تومــان

  • 1