حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فرهنگنامه عکس ایران

گروه مولفان | رضا مرادی غیاث آبادی
ناشر: نوید شیراز
تعداد صفحات: 1536

500,000 تومــان

Pressure vessel design guides & procedures

گروه مولفان | قادر قنبری
ناشر: نوید شیراز
تعداد صفحات: 428

22,000 تومــان

ایران چیست؟

گروه مولفان | رضا مرادی غیاث آبادی
ناشر: نوید شیراز
تعداد صفحات: 96

4,000 تومــان

تمدن هخامنشی

گروه مولفان | رضا مرادی غیاث آبادی
ناشر: نوید شیراز
تعداد صفحات: 89

4,000 تومــان

شهرسازی سازگار با محیط زیست

گروه مولفان | میگل روئانو| حمید سقاپور| شهره رفتاری| زینب مصلحیان
ناشر: نوید شیراز
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

منشور کورش هخامنشی

گروه مولفان | رضا مرادی غیاث آبادی
ناشر: نوید شیراز
تعداد صفحات: 40

15,000 تومــان

شیراز پایتخت فرهنگ و هنر ایران زمین

گروه مولفان | مریم ابراهیمی| جمشید صداقت کیش
ناشر: نوید شیراز
تعداد صفحات: 96

15,000تومــان

جستاری در شهرسازی و معماری زندیه

گروه مولفان | طاهره نصر
ناشر: نوید شیراز
تعداد صفحات: None

8,500 تومــان

خانه تکانی درون

گروه مولفان | گای براونینگ
ناشر: نوید شیراز
تعداد صفحات: 224

2,650 تومــان

فرآورده های زنبور عسل

گروه مولفان | فرج شرافت
ناشر: نوید شیراز
تعداد صفحات: 168

2,300 تومــان

هفت آشپزون -جلد 6

گروه مولفان | فرهاد حاجی وندی
ناشر: نوید شیراز
تعداد صفحات: 52

1,400 تومــان

آشنایی با علوم فضایی و اصول فضاپیماها

گروه مولفان | بروس ا کمبل| ساموئل والتر مکندلیس| محسن جهان میری
ناشر: نوید شیراز
تعداد صفحات: 288

4,400 تومــان