حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

جامعه شناسی طبقات در ایران

گروه مولفان | محمدرضا کاری| حسین ابراهیم نیا
ناشر: آثار فکر
تعداد صفحات: 184

13,000 تومــان

سیاست خارجی ایران و آمریکا تعامل یا تقابل؟

گروه مولفان | مسعود جبل عاملی| مجتبی بوربور
ناشر: آثار فکر
تعداد صفحات: 152

13,000 تومــان

روزنامه نگاری در جهان معاصر

گروه مولفان | عباس اسدی
ناشر: آثار فکر
تعداد صفحات: 344

23,500 تومــان

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

گروه مولفان | کریم آقاجانی
ناشر: آثار فکر
تعداد صفحات: 208

12,000 تومــان

اصول و فنون مذاکره

گروه مولفان | اکبر فرجی ارمکی
ناشر: آثار فکر
تعداد صفحات: 216

13,000 تومــان

اصول سرپرستی

گروه مولفان | پگاه باباخانلو
ناشر: آثار فکر
تعداد صفحات: 184

11,000 تومــان

مدیریت دانش سازمانی

گروه مولفان | عباس خاکپور| سیروس قنبری
ناشر: آثار فکر
تعداد صفحات: 208

12,500 تومــان

حقوق مخاطبان مطبوعات

گروه مولفان | عباس اسدی| رسول سلطانی سمیرمی
ناشر: آثار فکر
تعداد صفحات: 168

10,000 تومــان

سیر تطور الگوهای علم شناسی

گروه مولفان | مهدی ناظمی اردکانی| حامد مصطفوی فرد
ناشر: آثار فکر
تعداد صفحات: 208

12,500 تومــان

مدیریت

گروه مولفان | استیون پی رابینز| مری کی کولتر| حسین محبی
ناشر: آثار فکر
تعداد صفحات: 768

45,000 تومــان

بهبود فضای کسب و کار

گروه مولفان | عظیم محبی
ناشر: آثار فکر
تعداد صفحات: 168

8,500 تومــان

بازاریابی خدمات

گروه مولفان | والری ا زیتامل| مری جو بیتنر| دواین دی گرملر| داوود حسین پور| رضا محمدکاظمی| حسین ترابی گودرزی
ناشر: آثار فکر
تعداد صفحات: 512

28,000 تومــان