رفتارهای انگل گون (در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی)[مجموعه سه گانه شناخت عوامل مخل ایمنی جوامع انسانی]

مولف:
محمدباقر ملائک (مترجم)

ناشر:
دفتر پژوهشهای فرهنگی

درباره کتاب:
رفتارهای انگل گون (در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی) [مجموعه سه گانه شناخت عوامل مخل ایمنی جوامع انسانی] عنوان کتابی است با ترجمه محمدباقر ملائک که در 104 صفحه و توسط انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب امنیت عمومی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان
موضوعات کتاب
امنیت عمومی