52 موردی که زنان از همسرانشان انتظار دارند

گروه مولفان:
جی کی. پیلیتنر (نویسنده) | منیژه (شیخ جوادی) بهزاد (مترجم) | سمیرا نجدسمیعی (ویراستار)

ناشر:
پیکان

درباره کتاب:
52 موردی که زنان از همسرانشان انتظار دارند عنوان کتابی است از جی کی. پیلیتنر با ترجمه‌ی منیژه (شیخ جوادی) بهزاد که در 240 صفحه و توسط انتشارات پیکان در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از 52things wives need from their husband، 2011. موضوع اصلی این کتاب زناشویی است. از جی کی. پیلیتنر، کتاب 52 موردی که مردان از همسرانشان انتظار دارند(پیکان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.