گروتسک در هنر و ادبیات [تئاتر امروز جهان/52]

گروه مولفان:
آتوسا راستی (مترجم) | جیمز لوتر آدامز (ویراستار) | ویلسون ییتس (ویراستار)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
گروتسک در هنر و ادبیات [تئاتر امروز جهان/52] عنوان کتابی است با ترجمه آتوسا راستی که در 272 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The grotesque in art and literature: theological reflections، c1997. موضوع اصلی این کتاب هنر و دین است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,000 تومــان